Voor Refo's


Dit indrukwekkende schilderij is van Ain Vares (www.ainvaresrart.com).
Hij schildert hier Jezus Die aan het kruis hing voor jouw en mijn zonden en
 voor de zonden van de hele wereld (Johannes 3 vers 16). 

Er staat zo indrukwekkend in de grondtekst van Johannes 3 vers 16 geschreven over die "wereld". God had die kosmos, dat universum, die wereld, die aarde en die inwoners van de aarde, dat hele menselijk geslacht, die goddeloze menigte die vervreemd leeft van God en vijanden van Christus zijn, zo lief. Zo lief.... dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem gelooft, niet verderve (niet naar de hel hoeft te gaan) maar eeuwig leven (in de hemel waar Jezus is) hebbe (ontvangt).

Wij kunnen niets, Jezus deed alles!
God zag dat wij, als zondige mensen, Hem nooit meer kunnen behagen, Hem nooit meer oprecht dienen en Hem nooit die hemelhoge schuld kunnen betalen voor al onze overtredingen. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon Jezus. Jezus betaalde onze schuld door Zich te offeren als een onschuldig lam. Hij stortte Zijn bloed voor de vergeving van onze zonden, ging de dood in om ons het eeuwig leven te geven en verbrak de werken en alle banden van de duivel volkomen. Hij stond na 3 dagen op uit de dood, overwon daarmee de dood en is weer terug in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij regeert tot in alle eeuwigheid als het Lam, staande als geslacht Dat alle macht in hemel en op aarde heeft!

Daardoor is er grote hoop in de dichte duisternis van deze wereld waar de satan regeert. Het licht van het kruis kan nu diep in ons hart stralen (http://goo.gl/nDW3CW). Nu is het mogelijk om door het geloof in Jezus' werk aan het kruis voor jou weer met God verzoend te worden door het bloed van Jezus Christus; immers zonder bloedstorting geen vergeving! Johannes zegt het zo treffend in Openbaringen 1 vers 5: "Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed".

Er is grote hoop: Jezus!
Dat ligt voor iedereen gereed, ook voor refo's die zichzelf er vaak "buiten plaatsen" en denken dat de zaligheid (de redding van de rampzaligheid: de hel) niet voor hen is. Zij zich, bij wijze van spreken, "blind zoeken" en geblinddoekt zichzelf maar aan het opknappen zijn. Zij liggen soms halve nachten wakker en denken vaak aan het komende oordeel. Liggen te piekeren of zij nog wel bekeerd kunnen worden, of zij wel uitverkoren zijn, of zij wel voldoende berouw hebben, of zij hun zonden wel voldoende voelen en hun schuld voldoende drukt, of zij zich maar niet beter over kunnen geven aan de zonden die zo trekken en de wereld die zo lokt want zo verder leven heeft allemaal zo toch geen zin.


Er zijn er zelfs veel Refo's zowel jongeren als ook ouderen die diep van binnen denken aan zelfmoord want de zaligheid is toch niet voor hen! Zij weten niet of zij uitverkoren zijn, begrijpen het gewoon niet. Zij komen zo in de greep van de boze terecht die hen wil slachten. Zij kunnen maar niet geloven dat Jezus hen, direct en zonder omwegen, uitnodigt om te komen, te eten, te drinken en te kijken naar de zaligheid voor hun ziel en de vrede met God.

Onder de macht van satan
Die geestelijke strijd om hun ziel is nu precies wat Ain Vares met dit schilderij zo krachtig uitbeeldt. Die strijd kun je zien aan de linkerkant van het kruis. Daar is een hevige strijd gaande om de ziel van Refo's (en natuurlijk ook van anderen). Mensen die, met een-door-Gods-Geest-ontwaakt-geweten, naar Jezus willen, worden tegengehouden door de boze, de satan. "In wie hij, de god van deze eeuw heeft hen, de ongelovigen, de zinnen (de gedachten) verblind opdat hen niet bestrale (verlichte) het Evangelie van de heerlijkheid van Christus Die het Beeld van God is (2 Korinthe 4 vers 4)".

Daar bij het kruis waar het licht van de waarheid intens en diep in het hart straalt, verzoekt en verleidt hij tot het uiterste; het is erop of eronder! Netjes afwachtend leven vindt de duivel prima, het verstandelijk weten hoe God een mens bekeert, is nog beter en een farizeeƫr en Schriftgeleerde zijn, is het allerbeste. Alle godsdienstige verblinding en misleiding is goed als het maar nooit op Jezus Christus aangaat voor eeuwig leven, nooit naar het kruis voor vergeving en nooit naar Zijn bloed voor verzoening!

Jezus overwon!
De duivel is de mensenmoordenaar van den beginne. De satan met zijn leugens, hij is immers de vader der leugen en er is geen waarheid in hem. Gelukkig, gelukkig is Gods Geest op deze aarde die iedereen, ook de tobbende en zoekende Refo's, wil helpen bij dat kruis te komen en door te zetten. Het bloed van Jezus staat dag en nacht gereed om gebruikt te worden. Immers God wil niet dat er een (1) mens verloren gaat, ook geen jongere of oudere Refo!

Hierover, over de strijd van ingaan in het Koninkrijk der hemelen waar Jezus is, zal deze Facebook-pagina gaan. Het zal hier gaan over de vraag hoe je nu gered wordt van het eeuwige vuur, hoe je nu de vergeving voor hemelhoge schuld krijgt door Zijn bloed en hoe nu te komen tot overgave in het geloof aan Jezus Die dan meteen eeuwig leven schenkt. Er is daarbij veel haast geboden want de tijd is zeer kort en de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden!


Nu komen.... de tijd is kort!
Kom het is nu, nu, nu de tijd zingt Bryan Doerksen:http://goo.gl/opy3P8. Kom en wacht niet want de boze, de duivel komt altijd om te stelen en te roven. Jezus zegt dit zelf bij de gelijkenis van het zaad dat op de weg valt. De duivel komt dan als je het komen tot Jezus uitstelt. "Daarna komt de duivel", staat er "en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden (Lucas 8 vers 12)!" De duivel wil voorkomen dat je gelooft en zalig wordt. 


Jezus echter heeft hem overwonnen en blijft jou roepen en op je wachten voordat Hij komt! "Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn" roept Jezus, "Het is hoog tijd, draai je om en kom thuis!" Jezus wacht op je! Niet morgen, niet volgend jaar maar nu, vandaag staat Hij klaar! De volgende 'posts' (berichten) op Facebook en Blogger kunnen je misschien daarbij helpen en stimuleren om vol te houden en alles opzij te zetten voor die diepe vrede met God in je ziel.

Welke deur moet je hebben?
Je zoekt het in je kerkgang, drie keer per dag Bijbellezen, veel bidden en nog veel meer maar het helpt je niet echt van binnen. Dat geeft dit schilderij nu precies weer.

Elke huis waar je aanbelt op je geestelijke levensreis is slechts een voorgevel maar je vindt er geen leven achter. Telkens vind je een nieuwe geestelijke leegheid met daarachter nog meer onvervuldheid en onrust.

Of het nu het huis van zondebesef is, of het huis van de onbetaalde schuld, of het huis van de 10 geboden of het huis van de uitverkiezing, of het huis van het afwachten en onmacht, of het huis van de vele 'ja maars' of het huis van .... ja zeg het maar. Het geeft geen vrede met God. Wat dan wel lees dat hier.
 

Een derde weg?
Ben je al gered door het geloof in Jezus? Heeft Hij je al gewassen van je zonden door Zijn bloed? Of loop je nog steeds op de nette weg? Op de weg van fatsoen? Op de weg van de buitenkant? Op de weg van kerkelijke regels en tradities? Op de weg van het houden van de wet? Op de weg van de dogmatiek en theologie? Op de weg van je eigen gerechtigheden? Op de weg van beter weten? Op de weg van.... ja zeg het maar!

Een jonge getrouwde vrouw uit de reformatorische kerken kreeg een paar jaar geleden een direct bericht vanuit de hemel. Dit bericht kwam toen zij een klein boekje las, getiteld: "Een derde weg?!" Die derde weg bleek de rechterkant van de brede weg te zijn. Deze werkelijkheid bracht diepe nood in haar ziel en zij ging strijden om in te gaan door de enge poort. Die poort passeerde zij toen en nu loopt zij op de smalle weg met vreugde, samen met haar man en andere gelovigen in Jezus Christus! Lees hier haar getuigenis. 


Plotseling.... Gods stem in je hart!
"Ik ging maar twee keer per maand. De helft van de preek ging langs mij heen. 'k Verzette mij er innerlijk tegen want ik wilde geen regels en strakke banden. Het was onder zo'n kerkdienst .... 'k Bladerde wat in mijn Bijbeltje en plotseling trof het mij als een bliksemstraal! Daar zag ik ineens staan dat er een oordeelsdag zou zijn... Als die kwam, was ik verloren!"   

Ineens is er dan dat directe bericht uit die andere wereld, uit die onzichtbare wereld van het geestelijke. Die wereld waar ieder mens, -kerkelijk, religieus of gewoon niet gelovig-, deel van uitmaakt, of wij en zij dat willen of niet. Dan ineens is er het besef, voor de eerste keer of opnieuw, dat wij maar tijdelijk zijn en dat er meer is, iets eeuwigs in dat onzichtbare. Dat er een God moet zijn, dat die God alles ziet en hoort en weet, dat die God ver uit gaat boven onze eigen afgoden in het tijdelijke. Lees hier verder als u zo'n bericht wilt horen of gehoord heeft.

Helpen te vinden
Als je nog niet zoekt of je bent al aan het zoeken naar rust voor je ziel en vrede met God bent geworden, dan is er is hoop, ja grote hoop. Jezus zegt Zelf dat wie zoekt, zal vinden! 

Ik kan je zeggen dat niets, niets, nee niets in dit leven daar tegenop weegt. Dat zullen alle mensen die je ontmoet die in Jezus geloven je vertellen. Nooit meer verlangen zij naar hun eerder leven; niet dat het makkelijk is geworden, soms heel moeilijk als je wordt uitgestoten door je man, vrouw, partner of vader of moeder of familie. Toch nooit meer terug maar alleen verder met Jezus!

Op deze Facebookpagina zal dat 'door Hem tot God komen'' duidelijk worden uitgelegd en wat je moet doen om daar te komen. Het helpt om Jezus te vinden en door Hem in te gaan in het eeuwige leven. Abonneer je op deze pagina en ga naar Hem toe! 

Aanbod
Hij stond ook 56 jaar op mij te wachten tot ik in 2007 thuis bij God de Vader door Hem. Lees dat hier. Ik wil je helpen om Jezus te vinden. Mail mij als je vragen hebt of als ik iets voor je kan doen naar Cees van Beek. Als je wilt weten hoe mijn leven tot nu toe verlopen is, lees dat hier

Geschreven door Cees van Beek. Gebruik van de afbeeldingen met toestemming van Ain Vares, www.ainvaresart.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten