donderdag 31 oktober 2013

Leef jij voor Jezus of .....

"Ja maar daar ben ik niet van hoor.
"Waarom dan niet?"
"Dan moet een roeping hebben"
"Heb je die dan niet?"
"Nee hoor ik doe wel vrijwilligerswerk"

"Maar wat zei Jezus dan?"
"Nou wat bedoel je?"
"Dat je Zijn getuige zult zijn"
"Dat ben ik toch met mijn daden?"
"Dat vraagt Hij niet als eerste"

"Je drijft mij in een hoek..."
"Hoe horen mensen het dan al jij het hen niet vertelt?"
"Ja kom nou... ik ben helemaal niet geschikt"
"Volgens mij wil God juist die mensen gebruiken"
"Stop... want ik durf het gewoon niet"

Zo gaan gespekken vaak met gelovigen die niet over Jezus durven vertellen vanwege angst, mensenvrees of denken dat God het zonder hen kan. 


Denk je dat die dag snel komt dan?"
"Ik weet het niet maar als ik eerlijk ben...
"Nou, wat bedoel je dan?"
"Nou... dan verwacht ik Jezus spoedig"

"Maar wat moeten dan al die andere mensen?
"Ouderen en jongeren zonder Jezus, bedoel je?
"Ja, die zonder hoop en zonder God in deze wereld zijn"
"Zij zijn reddeloos verloren zonder Jezus"

"Kom... laten wij dan gaan vertellen van Jezus"
"Nou ik weet niet of God dat van mij vraagt, hoor?!"
"Laat je je familie en kennissen en buren dan zomaar gaan?"
"Nee hoor maar zij zijn zelf verantwoordelijk"
"Want die dag komt brandende als een oven, 
dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, e
en stoppel zijn, 
en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, 
zegt de Heere der Heirscharen (van de hemelse legermachten), 
Die hun nog wortel noch tak zal laten!"

Jezus komt eraan!
Dat moet iedereen weten dat Jezus eraan komt! Ook de jongeren en ouderen die veel uren per dag op het wereld wijde web doorbrengen. De boodschap van oordeel, vergeving en verlossing, genezing en herstel moet ook daar klinken. Daar moeten ouderen en jongeren, vaders en moeders, singles en partners Jezus ook tegenkomen: op hun pc, laptop, tablet en iPhone. 

Hun tijd dringt en is buitengewoon kort! Immers wat wij zien is tijdelijk en wat wij niet zien is eeuwig. Dat wat wij zien is een vingerknip als een voorbereiding op de eeuwigheid die volgt. Dat moeten zij weten en hen moet de goede boodschap vertelt worden van het eeuwige leven voor allen die in Jezus geloven. Als wij, als Gods kinderen, het niet doen, wie doet het dan wel? Daarom ga ik op deze leeftijd ook nog op het "world-wide-web' met deze Blogeen Twitter, een You Tube-, een Google- en een Facebook-account