donderdag 31 oktober 2013

Leef jij voor Jezus of .....

"Ja maar daar ben ik niet van hoor.
"Waarom dan niet?"
"Dan moet een roeping hebben"
"Heb je die dan niet?"
"Nee hoor ik doe wel vrijwilligerswerk"

"Maar wat zei Jezus dan?"
"Nou wat bedoel je?"
"Dat je Zijn getuige zult zijn"
"Dat ben ik toch met mijn daden?"
"Dat vraagt Hij niet als eerste"

"Je drijft mij in een hoek..."
"Hoe horen mensen het dan al jij het hen niet vertelt?"
"Ja kom nou... ik ben helemaal niet geschikt"
"Volgens mij wil God juist die mensen gebruiken"
"Stop... want ik durf het gewoon niet"

Zo gaan gespekken vaak met gelovigen die niet over Jezus durven vertellen vanwege angst, mensenvrees of denken dat God het zonder hen kan. 


Denk je dat die dag snel komt dan?"
"Ik weet het niet maar als ik eerlijk ben...
"Nou, wat bedoel je dan?"
"Nou... dan verwacht ik Jezus spoedig"

"Maar wat moeten dan al die andere mensen?
"Ouderen en jongeren zonder Jezus, bedoel je?
"Ja, die zonder hoop en zonder God in deze wereld zijn"
"Zij zijn reddeloos verloren zonder Jezus"

"Kom... laten wij dan gaan vertellen van Jezus"
"Nou ik weet niet of God dat van mij vraagt, hoor?!"
"Laat je je familie en kennissen en buren dan zomaar gaan?"
"Nee hoor maar zij zijn zelf verantwoordelijk"
"Want die dag komt brandende als een oven, 
dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, e
en stoppel zijn, 
en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, 
zegt de Heere der Heirscharen (van de hemelse legermachten), 
Die hun nog wortel noch tak zal laten!"

Jezus komt eraan!
Dat moet iedereen weten dat Jezus eraan komt! Ook de jongeren en ouderen die veel uren per dag op het wereld wijde web doorbrengen. De boodschap van oordeel, vergeving en verlossing, genezing en herstel moet ook daar klinken. Daar moeten ouderen en jongeren, vaders en moeders, singles en partners Jezus ook tegenkomen: op hun pc, laptop, tablet en iPhone. 

Hun tijd dringt en is buitengewoon kort! Immers wat wij zien is tijdelijk en wat wij niet zien is eeuwig. Dat wat wij zien is een vingerknip als een voorbereiding op de eeuwigheid die volgt. Dat moeten zij weten en hen moet de goede boodschap vertelt worden van het eeuwige leven voor allen die in Jezus geloven. Als wij, als Gods kinderen, het niet doen, wie doet het dan wel? Daarom ga ik op deze leeftijd ook nog op het "world-wide-web' met deze Blogeen Twitter, een You Tube-, een Google- en een Facebook-account


Dat Jezus eraan komt, betekent dat Hij komt om te oordelen de levende mensen en de doden. Wanneer precies? Dat weet niemand zegt de Bijbel, dat tijdstip weet God de Vader alleen. Wel zegt Jezus dat je het ongeveer kan weten aan de tekenen der tijden: oorlogen, hongersnoden, epidemie├źn en aardbevingen en tegelijkertijd begint de grote verdrukking van de volgelingen van Jezus.

Tekenen van de tijden
Valse profeten zullen opstaan en velen, velen verleiden en..... het zondigen zal zeer sterk toenemen (de Bijbel spreekt over 'vermenigvuldigen'). Wij zien dat letterlijk voor onze ogen gebeuren met de meest in het oog springende wereldwijde zonden van abortus, euthanasie, promotie van overspel en homorelaties (een man doet het met een man en een vrouw met een vrouw), rebellie en misleiding. Recent las ik dat de homo-agenda inmiddels de VN heeft bereikt. Dit is nu precies zo'n mijlpaal van deze wereldwijde ontwikkeling dat alle mogelijke zonden moeten worden toegestaan. Je mag er zelfs niet meer tegen zijn als er reclame gemaakt wordt voor vreemdgaan. 'Second Love', vreemd gaan moet kunnen..... 

Gelovigen op de rijksweg van heiligheid....
Ik ben ook het wereld wijde web opgegaan voor Gods kinderen. Niet alleen om te bemoedigen, dat ook maar vooral om met elkaar op 'the highway of the holyness' te wandelen. De enige plaats waar bescherming is tegen de winden van verzoekingen en de aanvallen van de satan met leugen en geweld door hem en zijn legers van demonen. Jezus is immers op die weg! Het wandelen daarop met Hem zal ons als Gods kinderen zouter, lichtender maken en krachtiger maken in brengen van zondaars aan Jezus' voeten. 


'Holiness is found on that highway'

Soms huilt mijn hart als ik zie hoe vele kinderen van God gebonden zijn aan zondige patronen, vooral van seksuele en wereldse onreinheid o.a. door porno en wereldgelijkvormigheid. En niet vergeten de misleiding door de boze door dwaalgeesten en de gevolgen daarvan. De inwonende Heilige Geest wordt daardoor zeer bedroefd en is bij wijze van spreken naar de zolderkamer van het huis van het hart gestuurd. Zij leven in stilte vaak in gebondenheid aan die zonden en kunnen vaak uit zichzelf niet loskomen. Ze zijn daardoor meer met zichzelf bezig dan met getuigen van en over Jezus.

Er is echter volle vrijheid en leven in  overvloed in Christus Jezus; ook voor deze zonden en zondige levenspatronen en bindingen van de boze. Er is een leven in overvloed in de navolging, zelfverloochening en kruisdragen bij Jezus Christus. Ik wil hen graag meenemen in die vrijheid en helpen op die 'highway' te komen en te blijven. Om elkaar en ook mij, tot een geestelijke hand en voet te zijn in deze eindtijd van de grote afval die gaande is!

Niet in eigen kracht maar juist door kracht van Jezus Die alles overwonnen heeft. Hij geeft die kracht door Zijn Heilige Geest om een-door-die-Geest-vervuld-leven in navolging te leiden. Voor Hem, die lieve Jezus Die mijn ziel redde van de eeuwige dood en door Wie ik vrede heb met God.... daarom! Ik waag de tocht samen met Hem op het wereld wijde web om hen die ten dode wankelen te redden. Gaat u mee?

Contact
Als u Jezus nog niet persoonlijk hebt aangenomen als Redder en Zaligmaker, kom ga mee op reis naar Hem Die klaar staat en je roept. Schrijf u dan in met uw e-mailadres om de reis mee te maken! Wilt u Jezus navolgen en Zijn discipel worden, zijn en blijven? Gaat dan ook mee en schrijf u in met uw mailadres!

Geschreven door Cees van Beek. Als u vragen heeft, mail gerust en aarzel niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten