maandag 5 oktober 2020

O God, wij en onze vaderen....

O mijn God, het oordeel is bij ons begonnen!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij hebben Uw Geest bedroefd!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij hebben Uw Geest uitgeblust!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, ons (s)preken is doodbrakend!

Wij... en onze vaderen.


woensdag 10 juni 2020

Ben je al gedoopt in de Heilige Geest?

Als je nu terugkijkt op de Pinksterdagen, ben je dan vervuld geworden door een uitstorting van de Heilige Geest op je? 
Is het al “Pinksteren” geworden in jouw leven? 
Heb je de belofte van de Vader al ontvangen? 
Ben je al gedoopt in de Heilige Geest door Jezus? 
Ben je al aangedaan met de kracht van omhoog om te getuigen van Jezus?

donderdag 1 augustus 2019

Jezus en Zijn dopen, niet de onze!

"Denk je nu echt dat dat moet?"
"Niemand minder dan Jezus zegt het..."
"Ik ben als kind gedoopt!"
"Jezus was ook besneden en opgedragen toen Hij Zich liet dopen!"
"Heeft de kinderdoop dan niets te maken met de geloofsdoop?"
"Nee... helemaal niets!"
"Een vraag nog: heeft de kinderdoop je ooit geholpen dan?"
"Nee... er is geen kracht in en ik werd er ook niet door gered!"

vrijdag 10 mei 2019

Samuel Logan Brengle: "Hoe verlies je je geestelijke kracht?"

"Vind je een heilig leven moeilijk?"
"Nou, ik kijk weleens filmseries..."
"Op Netflix soms?"
"Ja, een serie moet ik dan uitkijken, of ik wil of niet"
"Ik kan het dan niet uit stellen om een volgend deel te kijken"
"Helpt het je om heilig te leven?"

zaterdag 25 augustus 2018

Jezus nam alle zonden weg!

"Waarom pieker je zo?"
"Nou... de zonden plagen mij nog"
"Die zijn toch vergeven toen je geloofde in Jezus?"
"Toch moet ik er telkens aan denken"
"Bestaan die zonden dan nog?"
"Zij beschuldigen mij vanuit het verleden"


donderdag 30 november 2017

Gered door Jezus maar dat is ook alles...

"Oh... ik zie de hemelse stad eindelijk!"
"Daar in de verte is de haven van aankomst"
"Oh... en daar staat Jezus op de pier!"
"Zou Hij ondanks alles toch nog op mij wachten?"
"Dat zou onbegrijpelijk zijn na zo'n verspild leven"
"Oh... mijn levensschip zinkt verder naar beneden"
"Bijna in de haven... moet ik dan toch nog omkomen?"
"Help ik verdrink..."

donderdag 14 september 2017

'There is more'... dat bleek!

"Diep van binnen  verlangde ik naar meer..."
"Naar meer kracht, meer liefde en meer compassie"
"Naar meer genezingen op straat en elders"

"Naar woorden van kennis"
"Om die te gebruiken om meer van Jezus te laten zien"

"Het leek wel of ik weer verliefd was"
"Er was zo'n diep verlangen dat uitging naar Jezus!"
"Naar meer van Hem, Zijn liefde, Zijn kracht!"
"Ik wilde dit ontvangen en bezitten"
"Voor de stervende wereld en toerusting van gelovigen"

dinsdag 22 augustus 2017

De "altar calls" van Jezus...

"Kom" had Jezus uitgenodigd"
"Niet gaan hoor want je bent onrein" zei de Overste van de synagoge"
"Maar ik wil beter worden en Hij geneest..."

"Drink het Levende Water" had Jezus geroepen"

"Niet drinken want dat water is giftig" zei de Schriftgeleerde"
"Maar ik heb zo'n dorst en Hij is de Waarheid..."

"Ik ben het levende Brood" had Jezus gezegd"
"Onze vaders aten manna, het brood uit de hemel" zei de FarizeeĆ«r" 
"Maar ik honger naar eeuwig leven en Hij geeft het..."

"Ik ben de Deur en kom binnen door Mij", had Jezus gepreekt"

"Die Deur van Jezus is veel te breed" zei de vrome Rabbi"
"Maar ik verlang zo naar redding en Hij belooft grazige weiden..."

"Voorwaar, voorwaar doden zullen horen" leerde Jezus"

"Een dode kan niets, eerst de levendmaking" zei de Hogepriester"
"Maar ik hoor Zijn stem en Hij zegt dat die hoort, zal leven..."

"Zalig zijn de armen van geest, het Koninkrijk van de hemelen is van jullie" beloofde Jezus"
"Je bent niet arm genoeg" zei de godsdienstige Jood"
"Maar zelf heb ik niets meer en Hij geeft mij dat Koninkrijk..."

maandag 5 juni 2017

Jezus... en Zijn waterdoop!

"God moet het zelf tegen mij zeggen"
"Maar het staat toch al in de Bijbel?"
"Ja... dat wel"
"Is dat niet genoeg dan?"
"Alsjeblieft stop ermee... ik wil er niet zo mee bezig zijn"
"Is gehoorzaamheid niet beter dan offers brengen?"
"Pas als ik er klaar mee ben, dan..."
"Dus op jouw tijd en voorwaarden?"
"Ehhh... eigenlijk wel ja en nu leg ik het naast mij neer"
"Nou ja... misschien is dat ook wel het beste"
"Krijg ik ook geen trammelant met de kerk"
"En wat dacht je van je ouders en je vriendinnen..."
"Dat is waar... die moeten er ook niets van hebben"

zondag 9 april 2017

Ziekenzalving... Jezus betaalde ervoor!

"Ziekenzalving... wat is dat?"
"Nou als je ziek bent, laat je ouderlingen komen"

"En bidden dezen dan met je?"
"Ja en niet alleen dat maar zij zalven je ook met olie"
"En genees je dan?"
"Ja want het gelovig gebed zal de zieke beter maken!"

"Dat moet dan wel ergens in de Bijbel staan"
"Ja... in de brief van Jacobus"
"Stel dat je dan niet geneest dan zit jij met de kater"
"God zegt: "Zou Ik het spreken en niet doen?""

"Nou ja... in de meeste gemeenten doen zij het toch niet"
"Helaas schuiven zij in ongeloof Gods woord aan de kant"

zaterdag 18 maart 2017

Weer 50 tinten donkerder... maar bij Jezus wordt het Licht!

"Nou het wordt steeds gekker"
"Laat eens zien dan..."
"Eerst waren het 50 tinten grijs!"
"Oh... en nu 50 tinten donkerder?"
"Dat moet nog heftiger zijn dan"
"Ik heb er nu al zin in..."
"Ga je eerst nog naar de Lady's Night?"
"Ja... met mijn vriendinnen"
"Kunnen jullie van elkaar leren..."
"Daarna doen wij het samen, goed?!"

zaterdag 31 december 2016

Voor altijd te laat? Gelukkig nog niet...!

"Ik ga... bewogen door een onbekende kracht"
"Voortgedreven zonder tegenzin en dwang"
"O... die gerechtigheid die over mij heen hangt"
"Ik kan niet anders want God roept mij"
"Ik kan niet meer vluchten want het is te laat, te laat"
"Ik schreeuw om bergen, steenrotsen en heuvels"
"Het oordeel is er, niet te ontwijken"
"O daar de Ouden van Dagen en... de Mensenzoon"

woensdag 16 november 2016

Jezus greep in... en stelt Trump aan!

"O… wat een ramp!"
"Wat bedoel je?"
"Trump president!"
"Ben je niet blij dan?"
"Oh nee... dat wordt oorlog"
"Zijn alle dingen dan niet in Gods handen?"

"God bestaat niet"
"Van wie komt deze nederlaag dan?"
"Zij hebben zich heel erg verkeken op kiezers"
"Hillary was aan het winnen en ineens..."

"Stop maar... ik krijg hier nachtmerries van"
"Waar ben je bang voor dan?"
"Dat ik anders moet gaan denken"
"Hoe kom je daar nu bij?"
"Dat zegt iets diep binnenin mij!"
"Nou zeg..."
"En mijn kracht lijkt verdwenen door die diepe schrik..."
"Wie heeft dat gedaan dan?"
"Dat moet God dan hebben gedaan, wie anders...?

maandag 12 september 2016

Jezus' Koninkrijk van tekenen en wonderen!

"Daar valt iemand, moet je zien"
"O... en daar huilt iemand, zo heb ik het nog nooit gehoord!"
"Daar waggelt iemand... zij lijkt wel dronken"
"En kijk daar eens... hij schudt helemaal"
"En hoor je dat niet, hij blijft lachen..."
"En die man daar legt de handen op"

"Kijk daar een kreupele die gaat lopen..."
"Moet dat eens zien... het lijkt wel duivels"
"Gelukkig worden zij opgevangen want anders..."
"Maar zie je dat dan?
"Daar wordt op iemand geblazen en die valt ook..."
"O kijk, een mongool die iemand aanraakt..." 

vrijdag 26 augustus 2016

'k Ben er wel mee bezig... Jezus zegt "Kom!"

"Nog op vakantie geweest?"
"Ja... wij zijn net terug"
"Is het een goede vakantie geweest?"

"Ja hoor maar toch nog wel druk met de kinderen..."
"Maar toch wel naar je zin gehad?" 
"Ja... al blijven er altijd wel dingen toch?"
"Je ziet er in ieder geval uitgerust uit" 
"Dankjewel"

"Mag ik je nog iets vragen?"
"Tuurlijk"
"Ben je daar ook tot rust gekomen?"
"Hoe bedoel je?"
"Nu... die diepe rust voor je ziel"
"Nog niet maar ik ben er wel mee bezig"
"Hoe ga je dat doen dan?"
"Ik wil beter mijn best doen"