zaterdag 12 juni 2021

Are You Already Testify From Jesus, The Only Hope For This Lost World?

"Their message was the cross!"
"Their dynamic was the Holy Spirit!"
"Their authority was the Bible".
"With a “Thus saith the Lord” on their lips"
"They preached the Gospel"
"And turned the world upside down".

The world is at a crossroads. We desperately need a divine solution to the ills of our sick society and we must find an answer to our paralyzed, powerless church. Truly this is the time that we as Christians clear the cobwebs out of our hearts, the lumber out of our lives, and be filled with the Spirit anew and wholeheartedly work to rescue the lost and dying.


zondag 14 maart 2021

17 maart 2021... Jezus of de Moloch!

"Om het milieu..."
"Of om het klimaat..."
"Maar ook veiligheid is belangrijk!"

"Om de economie dan, dat helpt ons eruit!"
"En wat dacht je van het onderwijs..."
"En ook de zorg moet véélvéél beter!"

"Wat moet ik nu stemmen?"
"Op een partij of op een persoon?"
"Waar draait het nu echt om?"

zondag 24 januari 2021

Revival: 1918 Op het slagveld van Amiens Eerste Wereld Oorlog

Overal bloed, gehuil en gejammer.
Roepen om moeders en God.
Rennen om levens te redden.
Gewonden en stervenden bij elkaar.
In dat veldhospitaal achter de linies...
Wordt een zwaar gewonde soldaat behandeld.
Het bloed stroom uit zijn wonden.
Dan ineens gaat een verpleegster zingen...

dinsdag 5 januari 2021

Revival: 1921 ‘The Fishersman Revival’ East England and Scotland!

Jock Troup (1896 - 1954) stapte het marktplein op in Yarmouth, Oost Engeland. Het was op een zaterdagavond in oktober 1921, bijna een eeuw geleden. Het marktplein was gevuld met duizenden vissersjongens en meiden, vissersvrouwen en mannen en anderen. Na een week hard werken op de vissersboten en op de wal om de vis te verwerken, deden zij op zaterdagmiddag boodschappen. Om daarna ‘s avond naar het centrale marktplein te gaan om daar elkaar te ontmoeten. Zo ook deze 3de zaterdagavond in oktober. 

maandag 5 oktober 2020

O God, wij en onze vaderen....

O mijn God, het oordeel is bij ons begonnen!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij hebben Uw Geest bedroefd!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij hebben Uw Geest uitgeblust!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, ons (s)preken is doodbrakend!

Wij... en onze vaderen.


woensdag 10 juni 2020

Ben je al gedoopt in de Heilige Geest?

Als je nu terugkijkt op de Pinksterdagen, ben je dan vervuld geworden door een uitstorting van de Heilige Geest op je? 
Is het al “Pinksteren” geworden in jouw leven? 
Heb je de belofte van de Vader al ontvangen? 
Ben je al gedoopt in de Heilige Geest door Jezus? 
Ben je al aangedaan met de kracht van omhoog om te getuigen van Jezus?

donderdag 1 augustus 2019

Jezus en Zijn dopen, niet de onze!

"Denk je nu echt dat dat moet?"
"Niemand minder dan Jezus zegt het..."
"Ik ben als kind gedoopt!"
"Jezus was ook besneden en opgedragen toen Hij Zich liet dopen!"
"Heeft de kinderdoop dan niets te maken met de geloofsdoop?"
"Nee... helemaal niets!"
"Een vraag nog: heeft de kinderdoop je ooit geholpen dan?"
"Nee... er is geen kracht in en ik werd er ook niet door gered!"

vrijdag 10 mei 2019

Samuel Logan Brengle: "Hoe verlies je je geestelijke kracht?"

"Vind je een heilig leven moeilijk?"
"Nou, ik kijk weleens filmseries..."
"Op Netflix soms?"
"Ja, een serie moet ik dan uitkijken, of ik wil of niet"
"Ik kan het dan niet uit stellen om een volgend deel te kijken"
"Helpt het je om heilig te leven?"

zaterdag 25 augustus 2018

Jezus nam alle zonden weg!

"Waarom pieker je zo?"
"Nou... de zonden plagen mij nog"
"Die zijn toch vergeven toen je geloofde in Jezus?"
"Toch moet ik er telkens aan denken"
"Bestaan die zonden dan nog?"
"Zij beschuldigen mij vanuit het verleden"


donderdag 30 november 2017

Gered door Jezus maar dat is ook alles...

"Oh... ik zie de hemelse stad eindelijk!"
"Daar in de verte is de haven van aankomst"
"Oh... en daar staat Jezus op de pier!"
"Zou Hij ondanks alles toch nog op mij wachten?"
"Dat zou onbegrijpelijk zijn na zo'n verspild leven"
"Oh... mijn levensschip zinkt verder naar beneden"
"Bijna in de haven... moet ik dan toch nog omkomen?"
"Help ik verdrink..."

donderdag 14 september 2017

'There is more'... dat bleek!

"Diep van binnen  verlangde ik naar meer..."
"Naar meer kracht, meer liefde en meer compassie"
"Naar meer genezingen op straat en elders"

"Naar woorden van kennis"
"Om die te gebruiken om meer van Jezus te laten zien"

"Het leek wel of ik weer verliefd was"
"Er was zo'n diep verlangen dat uitging naar Jezus!"
"Naar meer van Hem, Zijn liefde, Zijn kracht!"
"Ik wilde dit ontvangen en bezitten"
"Voor de stervende wereld en toerusting van gelovigen"

dinsdag 22 augustus 2017

De "altar calls" van Jezus...

"Kom" had Jezus uitgenodigd"
"Niet gaan hoor want je bent onrein" zei de Overste van de synagoge"
"Maar ik wil beter worden en Hij geneest..."

"Drink het Levende Water" had Jezus geroepen"

"Niet drinken want dat water is giftig" zei de Schriftgeleerde"
"Maar ik heb zo'n dorst en Hij is de Waarheid..."

"Ik ben het levende Brood" had Jezus gezegd"
"Onze vaders aten manna, het brood uit de hemel" zei de Farizeeër" 
"Maar ik honger naar eeuwig leven en Hij geeft het..."

"Ik ben de Deur en kom binnen door Mij", had Jezus gepreekt"

"Die Deur van Jezus is veel te breed" zei de vrome Rabbi"
"Maar ik verlang zo naar redding en Hij belooft grazige weiden..."

"Voorwaar, voorwaar doden zullen horen" leerde Jezus"

"Een dode kan niets, eerst de levendmaking" zei de Hogepriester"
"Maar ik hoor Zijn stem en Hij zegt dat die hoort, zal leven..."

"Zalig zijn de armen van geest, het Koninkrijk van de hemelen is van jullie" beloofde Jezus"
"Je bent niet arm genoeg" zei de godsdienstige Jood"
"Maar zelf heb ik niets meer en Hij geeft mij dat Koninkrijk..."

maandag 5 juni 2017

Jezus... en Zijn waterdoop!

"God moet het zelf tegen mij zeggen"
"Maar het staat toch al in de Bijbel?"
"Ja... dat wel"
"Is dat niet genoeg dan?"
"Alsjeblieft stop ermee... ik wil er niet zo mee bezig zijn"
"Is gehoorzaamheid niet beter dan offers brengen?"
"Pas als ik er klaar mee ben, dan..."
"Dus op jouw tijd en voorwaarden?"
"Ehhh... eigenlijk wel ja en nu leg ik het naast mij neer"
"Nou ja... misschien is dat ook wel het beste"
"Krijg ik ook geen trammelant met de kerk"
"En wat dacht je van je ouders en je vriendinnen..."
"Dat is waar... die moeten er ook niets van hebben"

zondag 9 april 2017

Ziekenzalving... Jezus betaalde ervoor!

"Ziekenzalving... wat is dat?"
"Nou als je ziek bent, laat je ouderlingen komen"

"En bidden dezen dan met je?"
"Ja en niet alleen dat maar zij zalven je ook met olie"
"En genees je dan?"
"Ja want het gelovig gebed zal de zieke beter maken!"

"Dat moet dan wel ergens in de Bijbel staan"
"Ja... in de brief van Jacobus"
"Stel dat je dan niet geneest dan zit jij met de kater"
"God zegt: "Zou Ik het spreken en niet doen?""

"Nou ja... in de meeste gemeenten doen zij het toch niet"
"Helaas schuiven zij in ongeloof Gods woord aan de kant"