donderdag 26 december 2013

Hell closed, heaven open .... by grace, through faith!

'After we have prayed, we asked you to pray'.
'I don't know; I am not familiar with loud praying for myself'.
They prayed, calling to heaven and pleading for the throne of an almighty, an omniscient and an all-seeing God.
Then I prayed; I forgot my objections from several minutes before.
In the same way as they did, I called to that heavenly God and prayed the shortest sinner's prayer ever.
'O God.... be merciful to me a sinner'.
Direct afterwards there happens something wonderful. 
Suddenly I prayed: 
'I believe, help You (Thou) my unbelief'.

Then and there ended a 35 years long spiritual journey of seeking salvation for my soul. It started when I was approximately 21 years old. God touched my soul by His Holy Spirit so that I knew that I couldn't die as I was born. There had to be forgiveness for all the sins I had committed. My debts should be payed! I was weeping in the nights on my bed because of my unrighteousness for God but didn't find salvation. 

maandag 16 december 2013

Waar wordt de strijd tegen abortus gestreden?

"Wij gaan ervoor!"
"Waarvoor dan?"
"Nou voor die mars voor het leven"
"Die mars tegen abortus?"
"Wij gaan een stille protestmars houden"

"Denk je dat dat helpt dan?"
"Waarom zou dat niet helpen?"
"Zei Jezus niet wat anders?"
"Wat dan?"
"Dat Zijn Koninkrijk niet met uiterlijk vertoon komt"

zaterdag 7 december 2013

Opwekking in China in 1927 ... er waren voorbidders!

Op de vierde dag zou ik een groep ongelovige vrouwen weer lesgeven.
Het waren er zestien. Wij hadden het over kindermoord. 
Plotseling vroeg een van de vrouwen: "Mogen wij niet doen met onze kinderen wat wij willen?" 
Wij praten er langer over door. Toen stortte zij in. 
"O ik heb er drie gedood."
"En ik vijf...".
"Ik heb acht van mijn kinderen omgebracht".
"En ik dertien, maar het waren allemaal meisjes" (Alle anderen waren waarschijnlijk ook meisjes geweest).

Dit was het begin van een grote opwekking in China in 1927. Marie Monsen was daar zendelinge. Zij had een paar dagen ervoor met een andere vrouw gebeden en voor Gods troon gelegen. Zij vertelt zo over de geweldigste dag uit haar zendingsleven.

zaterdag 23 november 2013

Jezus op het slagveld tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1918

'Soldaat, kun je geen Engels spreken, wij zoeken Jezus'....... Dit gebeurde toen Duncan Campbell zijn Heer lag te prijzen met Psalm 103. Hij lag zwaar gewond, al bloedend in een veldhospitaal in het midden van de slag van Amiens in Noord Frankrijk (WO I 1918). Terwijl hij God loofde en prees kwam God Zelf daar neer midden in dat bloedbad. De Heilige Geest overtuigde bloedende en gewonde soldaten van zonden, gerechtigheid en oordeel. Dat was opwekking!

Duncan die op jonge leeftijd in Schotland werd bekeerd, moest zich ook inschrijven bij het leger om te gaan dienen in de Eerste Wereldoorlog. Hij werd opgeleid en getraind als mitrailleurschutter bij de 'Argyll and Sutherland Highlanders' en werd naar Frankrijk gestuurd. Zijn regiment was betrokken bij vele gevechten; ook bij die van Passchendaele in 1917, een massieve slachtpartij met onnoemelijk veel doden en gewonden (ongeveer 500.000 doden). 

zondag 17 november 2013

Revival On Battlefield WOI (1918)

'Trooper, cannot you speaks English, we seek Jesus'..... This happened when Duncan Campbell was praising his Lord. He laid in a causality station in the midst of the battle of Amiens in France (WOI 1918). He was bleeding almost to death but in meantime God came down in that station. The Holy Spirit convinced wounded and bleeding soldiers of their sins, of righteousness and of judgement. That was revival!

Duncan who was converted on a young age in Scotland and was enlisted in the armed forces in the First World War. He was trained as a machine-gunner in the Argyll and Sutherland Highlanders and then sent to France. His regiment was involved in many battles, including the attack at Passchendaele in 1917 when massive casualties were suffered. The brutality of army life and the senseless slaughter on the battlefield sickened Duncan until he could hardly
bear any more, and it was only his faith in Christ that sustained him through the horrors of those months. 


donderdag 7 november 2013

My Hope For Holland.....The Cross!

Waar ligt de hoop in jouw leven? 

Op je geld, het aantal 'likes' op Facebook, op je lichamelijke uiterlijk, op je 'man-zijn' of je 'vrouw-zijn', op je idolen? Op je bezit, op je huis, op je auto, op je baan, op je nieuwste iphone of tablet? Op je nette kerkgang, op je wettisch leven van regels en op je fatsoen soms? Op je feesten, op je verborgen drinken, op je seksleven, op je porno-kijken.......... ja zeg het maar....... waar ligt je hoop voor dit leven en het leven na je dood? 


Ja ........je kunt je bezighouden met ontspannende yoga of andere methoden die je tijdelijk rust geven om je angsten te onderdrukken, Boeddha dienen of Allah, of aan mindfulness doen om tegenslagen op te vangen en je depressie de baas te blijven. Ja ...........je kunt de wetten van mensen en van God houden. Ja ........voor een tijdje maar uiteindelijk houd je dat niet vol en vervult het je niet werkelijk diep van binnen. 


donderdag 31 oktober 2013

Leef jij voor Jezus of .....

"Ja maar daar ben ik niet van hoor.
"Waarom dan niet?"
"Dan moet een roeping hebben"
"Heb je die dan niet?"
"Nee hoor ik doe wel vrijwilligerswerk"

"Maar wat zei Jezus dan?"
"Nou wat bedoel je?"
"Dat je Zijn getuige zult zijn"
"Dat ben ik toch met mijn daden?"
"Dat vraagt Hij niet als eerste"

"Je drijft mij in een hoek..."
"Hoe horen mensen het dan al jij het hen niet vertelt?"
"Ja kom nou... ik ben helemaal niet geschikt"
"Volgens mij wil God juist die mensen gebruiken"
"Stop... want ik durf het gewoon niet"

Zo gaan gespekken vaak met gelovigen die niet over Jezus durven vertellen vanwege angst, mensenvrees of denken dat God het zonder hen kan. 


Denk je dat die dag snel komt dan?"
"Ik weet het niet maar als ik eerlijk ben...
"Nou, wat bedoel je dan?"
"Nou... dan verwacht ik Jezus spoedig"

"Maar wat moeten dan al die andere mensen?
"Ouderen en jongeren zonder Jezus, bedoel je?
"Ja, die zonder hoop en zonder God in deze wereld zijn"
"Zij zijn reddeloos verloren zonder Jezus"

"Kom... laten wij dan gaan vertellen van Jezus"
"Nou ik weet niet of God dat van mij vraagt, hoor?!"
"Laat je je familie en kennissen en buren dan zomaar gaan?"
"Nee hoor maar zij zijn zelf verantwoordelijk"
"Want die dag komt brandende als een oven, 
dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, e
en stoppel zijn, 
en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, 
zegt de Heere der Heirscharen (van de hemelse legermachten), 
Die hun nog wortel noch tak zal laten!"

Jezus komt eraan!
Dat moet iedereen weten dat Jezus eraan komt! Ook de jongeren en ouderen die veel uren per dag op het wereld wijde web doorbrengen. De boodschap van oordeel, vergeving en verlossing, genezing en herstel moet ook daar klinken. Daar moeten ouderen en jongeren, vaders en moeders, singles en partners Jezus ook tegenkomen: op hun pc, laptop, tablet en iPhone. 

Hun tijd dringt en is buitengewoon kort! Immers wat wij zien is tijdelijk en wat wij niet zien is eeuwig. Dat wat wij zien is een vingerknip als een voorbereiding op de eeuwigheid die volgt. Dat moeten zij weten en hen moet de goede boodschap vertelt worden van het eeuwige leven voor allen die in Jezus geloven. Als wij, als Gods kinderen, het niet doen, wie doet het dan wel? Daarom ga ik op deze leeftijd ook nog op het "world-wide-web' met deze Blogeen Twitter, een You Tube-, een Google- en een Facebook-account