zaterdag 7 december 2013

Revival: 1927 in China Maria Monsen!

"O ik heb er drie gedood."
"En ik vijf...".
"Ik heb acht van mijn kinderen omgebracht".
"En ik dertien, maar het waren allemaal meisjes" 

"Het was de vierde dag..."
"Zij waren nog niet gelovig!"
"Zij waren met z'n zestienen"
"Het ging over kindermoord!"

"Ineens was er een vraag..."
"Mogen wij niet doen met hen wat wij willen?"
"Wij praten er langer over door" 
"Toen stortten zij in..."

Dit was het begin van een grote opwekking in China in 1927. Marie Monsen was daar zendelinge. Zij had een paar dagen ervoor met een andere vrouw gebeden en voor Gods troon gelegen. Zij vertelt zo over de geweldigste dag uit haar zendingsleven.

Voorbidders
"De eerste dag dat wij samen baden, vastbesloten om op Gods beloften te vertrouwen, was de geweldigste uit mijn zendingsleven. Wij waren dat uur werkelijk in Gods nabijheid; de kleine kamer werd een heiligdom. Toen wij van onze knieën opstonden, grepen wij spontaan en zonder wat te zeggen elkaars hand. Toen kwamen in heilige vreze de woorden:

"De Heere was hier in ons midden".
"Ja".
"Hij neigde Zijn oor om te horen".
"Ja, Hij heeft alles gehoord".
"En Hij zal antwoorden".
"Ja, Hij zal het doen".
"Er gaat iets gebeuren".

Het was een uur geweest aan de troon van de genade en iedere volgende dag ging het net zo. 

Al 20 jaar gebeden
Marie had al 20 jaar gebeden. Dat bidden was begonnen in 1907 toen er een opwekking uitbrak in Korea. Zij wilde erheen om het mee te maken en iets van dat vuur mee te nemen naar haar eigen zendingsveld. Toen zij aan het bidden was voor reisgeld, klonk een stem: "Wat je wilt krijgen door die reis, kun je hier ook krijgen door gebed". Zij beloofde plechtig: "Dan zal ik bidden tot ik het ontvangen heb". 

Wat er toen gebeurde, is indrukwekkend en geeft een glimp van de strijd in de hemelse gewesten, van de strijd tussen het Koninkrijk van het Licht en het koninkrijk van de duisternis. De strijd met de mensenmoordenaar, de satan, de draak, de oude slang en de duivel on zielen. Zij liep, na die belofte, door de kamer om voor het eerst daarvoor te gaan bidden. Plotseling werd zij door een onzichtbare kracht tegengehouden en omvangen. 

Die kracht omschrijft zij als een van een Boa Constrictor, van een wurgslang die zich om haar lichaam gewonden had en alle leven uit haar perste. Zij riep 'Jezus', 'Jezus' en 'Jezus' kon daardoor makkelijker ademhalen. De slang, de satanas, de mensenmoordenaar, de draak moest wijken. Zij begreep daardoor dat het bidden inderdaad belangrijk was en bad bijna 21 jaar voordat de opwekking kwam op haar zendingsveld. 


Marie Monsen hield God vast aan Zijn eigen belofte
en de opwekking kwam!

En hoe zit het bij ons dan? 
- Hoe lang bidden wij al voor een opwekking in onze kerkelijke gemeente?
- Hoe lang bidden wij al voor het leven van Jezus in ons gezin?
- Hoe lang wachten wij al dat er weer jongeren en ouderen tot geloof komen?
- Hoe lang bidden wij al voor onze stad, of dorp, of buurt of kerk?
- Ja... hoe lang?

Hoe lang bidden wij al voor een vriendin die nog steeds van God wegloopt en maar niet kan buigen omdat God zoveel ellende toelaat? 

Hoelang bidden wij al niet voor onze man of vrouw die netjes leeft aan de buitenkant maar nog geen nieuw hart heeft? Houden wij het voorbidden nog vol?

Of...
Of doet het ons niet zoveel als onze kinderen, onze vaders en moeders, onze broers en zussen, onze oma's en opa's en onze vrienden en vriendinnen dag in, dag uit leven zonder God alsof er geen oordeel komt? 

Of hebben wij dat bidden maar opgegeven omdat we denken dat God het toch niet hoort? 

Of denken wij dat bidden iets is voor gelovigen die veel heiliger leven dan wij? 

Hebben wij de Heilige Geest soms bedroefd (al jaren) met onze wereldgelijkvormigheid of het leven in seksuele onreinheid? 

Leven wij in verborgen bitterheid naar onze vader, moeder, man of vrouw of werkgever? 

Of is ons soms groot leed aangedaan en hebben wij het daarom maar niet bidden? 

Of heeft God het liefste van ons weggenomen, zijn wij boos op Hem en bidden wij daarom niet meer?

Is God dan veranderd?

Wij kunnen ook denken dat de mensen waarvoor wij bidden anders zijn dan de mensen die bij al die opwekkingen in het hart geraakt werden. 

Geloven wij nog wel in het neerdalen van Gods Geest zoals bij Maria Monsen op een groep vrouwen en die grote opwekking daar inluidde? 

Als wij dat niet meer doen, wat is er dan nog waar van het neerdalen in het jaar 33 na Christus op duizenden in Jeruzalem, op de Pinksterdag? 
Of in een kerkzaal (2015 Urk), 
of in een fabriek (in 1867), 
of op de velden (1905 Wales), 
of op gewonden en stervende soldaten en artsen en verpleegsters in een veldhospitaal (1918 Amiens), 
of op een dorp, stad, landstreek of eiland (1952 Lewis), 
of op een marktplein (1921 Yarmouth)? 

Gods wil niets liever!
Laten wij ons reinigen van ons ongeloof want God is almachtig en volkomen onveranderlijk. Laten wij gaan bidden zoals wij nog nooit gebeden hebben. Gaan bidden zoals Paulus dat zegt nadat hij onze wapenuitrusting in Efeze 6 beschreven heeft. Als wij die aangetrokken hebben in de kracht van de Heere en de sterkte van Zijn macht dan "met alle bidden en smeking, ten alle tijden biddende in de Geest tot hetzelve wakende met gedurigheid en smeking .... " 

Daarom bidt de Geest mee!
Of zoals hij het beschrijft in Romeinen 8 vers 26 dat Gods Geest onze zwakheden tegemoet komt in het bidden. En dat dat de Heilige Geest Zelf met die onuitsprekelijke zuchtingen mee bidt als wij niet weten te bidden zoals het behoort. Dat zijn gebeden die vanuit Gods troon neerdalen in onze ziel en daar samen met die gebeden van de Geest van God, weer opstijgen naar Zijn troon voor verhoring.

Bid en u zal gegeven worden!
Gaan wij weer op de muren en in de bressen staan als voorbidder voor zielen die eeuwigheidswaarde hebben? Gaat u mee in het te verwachten van God Wiens Zoon gezegd heeft: "Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opgedaan"? Laten wij volharden als voorbidders zoals Marie Monsen dat deed.


Als je nog nooit hebt meegemaakt dat Gods Geest de atmosfeer vulde, dat je ervaarde dat je kon zeggen "Gods was hier", ga er dan om vragen, smeken en roepen! God zal je verhoren want het is naar Zijn wil!

Contact
Als je naar opwekking, naar revival verlangd en je weet niet hoe met bidden te beginnen, "App" mij gerust op 0651046981. 
Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com. Dan help ik je op weg!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten