donderdag 14 september 2017

'There is more'... dat bleek!

"Diep van binnen  verlangde ik naar meer..."
"Naar meer kracht, meer liefde en meer compassie"
"Naar meer genezingen op straat en elders"

"Naar woorden van kennis"
"Om die te gebruiken om meer van Jezus te laten zien"

"Het leek wel of ik weer verliefd was"
"Er was zo'n diep verlangen dat uitging naar Jezus!"
"Naar meer van Hem, Zijn liefde, Zijn kracht!"
"Ik wilde dit ontvangen en bezitten"
"Voor de stervende wereld en toerusting van gelovigen"

dinsdag 22 augustus 2017

De "altar calls" van Jezus...

"Kom" had Jezus uitgenodigd"
"Niet gaan hoor want je bent onrein" zei de Overste van de synagoge"
"Maar ik wil beter worden en Hij geneest..."

"Drink het Levende Water" had Jezus geroepen"

"Niet drinken want dat water is giftig" zei de Schriftgeleerde"
"Maar ik heb zo'n dorst en Hij is de Waarheid..."

"Ik ben het levende Brood" had Jezus gezegd"
"Onze vaders aten manna, het brood uit de hemel" zei de Farizeeër" 
"Maar ik honger naar eeuwig leven en Hij geeft het..."

"Ik ben de Deur en kom binnen door Mij", had Jezus gepreekt"

"Die Deur van Jezus is veel te breed" zei de vrome Rabbi"
"Maar ik verlang zo naar redding en Hij belooft grazige weiden..."

"Voorwaar, voorwaar doden zullen horen" leerde Jezus"

"Een dode kan niets, eerst de levendmaking" zei de Hogepriester"
"Maar ik hoor Zijn stem en Hij zegt dat die hoort, zal leven..."

"Zalig zijn de armen van geest, het Koninkrijk van de hemelen is van jullie" beloofde Jezus"
"Je bent niet arm genoeg" zei de godsdienstige Jood"
"Maar zelf heb ik niets meer en Hij geeft mij dat Koninkrijk..."

maandag 5 juni 2017

Jezus... en Zijn waterdoop!

"God moet het zelf tegen mij zeggen"
"Maar het staat toch al in de Bijbel?"
"Ja... dat wel"
"Is dat niet genoeg dan?"
"Alsjeblieft stop ermee... ik wil er niet zo mee bezig zijn"
"Is gehoorzaamheid niet beter dan offers brengen?"
"Pas als ik er klaar mee ben, dan..."
"Dus op jouw tijd en voorwaarden?"
"Ehhh... eigenlijk wel ja en nu leg ik het naast mij neer"
"Nou ja... misschien is dat ook wel het beste"
"Krijg ik ook geen trammelant met de kerk"
"En wat dacht je van je ouders en je vriendinnen..."
"Dat is waar... die moeten er ook niets van hebben"

zondag 9 april 2017

Ziekenzalving... Jezus betaalde ervoor!

"Ziekenzalving... wat is dat?"
"Nou als je ziek bent, zalven de oudsten je met olie"
"Alleen dat?"
"Nee, zij bidden ook met je en leggen je de handen op"
"Dat moet dan wel ergens in de Bijbel staan"
"Ja... in de brief van Jacobus"
"'t Lijkt mij wel een beetje eng"
"Waarom... God zegt het toch Zelf?"
"Stel dat je dan niet geneest dan zit jij met de kater"
"God zegt: "Zou Ik het spreken en niet doen?""

"Nou ja... in de meeste gemeenten doen zij het toch niet"

zaterdag 18 maart 2017

Weer 50 tinten donkerder... maar bij Jezus wordt het Licht!

"Nou het wordt steeds gekker"
"Laat eens zien dan..."
"Eerst waren het 50 tinten grijs!"
"Oh... en nu 50 tinten donkerder?"
"Dat moet nog heftiger zijn dan"
"Ik heb er nu al zin in..."
"Ga je eerst nog naar de Lady's Night?"
"Ja... met mijn vriendinnen"
"Kunnen jullie van elkaar leren..."
"Daarna doen wij het samen, goed?!"

zaterdag 31 december 2016

Voor altijd te laat? Gelukkig nog niet...!

"Ik ga... bewogen door een onbekende kracht"
"Voortgedreven zonder tegenzin en dwang"
"O... die gerechtigheid die over mij heen hangt"
"Ik kan niet anders want God roept mij"
"Ik kan niet meer vluchten want het is te laat, te laat"
"Ik schreeuw om bergen, steenrotsen en heuvels"
"Het oordeel is er, niet te ontwijken"
"O daar de Ouden van Dagen en... de Mensenzoon"

woensdag 16 november 2016

Jezus greep in... en stelt Trump aan!

"O… wat een ramp!"
"Wat bedoel je?"
"Trump president!"
"Ben je niet blij dan?"
"Oh nee... dat wordt oorlog"
"Zijn alle dingen dan niet in Gods handen?"

"God bestaat niet"
"Van wie komt deze nederlaag dan?"
"Zij hebben zich heel erg verkeken op kiezers"
"Hillary was aan het winnen en ineens..."

"Stop maar... ik krijg hier nachtmerries van"
"Waar ben je bang voor dan?"
"Dat ik anders moet gaan denken"
"Hoe kom je daar nu bij?"
"Dat zegt iets diep binnenin mij!"
"Nou zeg..."
"En mijn kracht lijkt verdwenen door die diepe schrik..."
"Wie heeft dat gedaan dan?"
"Dat moet God dan hebben gedaan, wie anders...?

maandag 12 september 2016

Jezus' Koninkrijk van tekenen en wonderen!

"Daar valt iemand, moet je zien"
"O... en daar huilt iemand, zo heb ik het nog nooit gehoord!"
"Daar waggelt iemand... zij lijkt wel dronken"
"En kijk daar eens... hij schudt helemaal"
"En hoor je dat niet, hij blijft lachen..."
"En die man daar legt de handen op"

"Kijk daar een kreupele die gaat lopen..."
"Moet dat eens zien... het lijkt wel duivels"
"Gelukkig worden zij opgevangen want anders..."
"Maar zie je dat dan?
"Daar wordt op iemand geblazen en die valt ook..."
"O kijk, een mongool die iemand aanraakt..." 

vrijdag 26 augustus 2016

'k Ben er wel mee bezig... Jezus zegt "Kom!"

"Nog op vakantie geweest?"
"Ja... wij zijn net terug"
"Is het een goede vakantie geweest?"

"Ja hoor maar toch nog wel druk met de kinderen..."
"Maar toch wel naar je zin gehad?" 
"Ja... al blijven er altijd wel dingen toch?"
"Je ziet er in ieder geval uitgerust uit" 
"Dankjewel"

"Mag ik je nog iets vragen?"
"Tuurlijk"
"Ben je daar ook tot rust gekomen?"
"Hoe bedoel je?"
"Nu... die diepe rust voor je ziel"
"Nog niet maar ik ben er wel mee bezig"
"Hoe ga je dat doen dan?"
"Ik wil beter mijn best doen"

zaterdag 23 juli 2016

Jezus stierf voor jou... maar leef je al voor Hem?

"Het lukt mij echt niet"
"Wat niet dan?"
"Nu... heilig te leven voor Jezus, in toewijding"
"Dat kan toch ook niet?"
"Nou... dat is niet waar!"
"Je blijft zondaar"
"Nee... maar ik ga wel vaak de fout in"
"Je bent toch niet volmaakt?"
"Ik verlang zo naar meer van Jezus Die mij liefgehad heeft tot in de dood."


vrijdag 27 mei 2016

Jezus en het hart...

"Toch word ik bemoedigd..."
"Waardoor dan?"
"Het woord raakt mij aan"
"Maar heeft het je ook al echt veranderd van binnen?"
"Dat weet ik niet maar soms moet ik zo huilen"
"Waarom?"
"Van diep verlangen, vol met weemoed naar iets beters"
"Komt het dan daarna?"
"Eventjes en dan lijkt ook dat zware gevoel weg dat ik meesleep"


"Hoe bedoel je?"
"Het is alsof ik een zwaar gewicht meesleep"

"En die weemoed dan?"
"Je bedoelt dat gat in mijn ziel?"
"Ja dat bedoel ik"
"Ik ben gevangen door dat verlangen naar vervulling"
"Waarmee vul je dat gat dan nu?"
"Met Bijbellezen, bidden, geen zonden doen en netjes te leven"
"Helpt dat echt?"
"Als ik eerlijk ben, niet... eigenlijk helemaal niet. Integendeel...!"


maandag 22 februari 2016

Jezus' roepstem... niet meer te weerstaan!

"Is het dan alleen maar dat?"
"Ja, meer niet, alleen dat!"
"Hoef ik mij niet eerst op te knappen?"
"Nee... je mag komen zoals je bent"
"Ik kan het bijna niet geloven"
"Ik zeg dat niet... Jezus, Gods Zoon zegt het"
"Je moest eens weten wat ik op mijn kerfstok heb"
"Zie, het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt"

"Ze zeggen dat dat niet voor iedereen is"
"Alzo lief heeft God de wereld (kosmos) en daar hoor jij toch ook bij?
"Ik weet het van binnen... anders zou God mij niet telkens roepen"
"Jezus roept ook nu, vandaag, op dit moment"
"Ik ga straks thuis wel op mijn knieën, als ik alleen ben"
"Heden, zegt Jezus, nu is het de dag van jouw zaligheid!"
"Weet ik... maar hier durf ik het niet met al die mensen"


vrijdag 1 januari 2016

Jezus komt eraan... ren voor je leven!

"Het gaat niet goed hé?"
"Nee..."
"Ik ben zo bang!"
"Jij ook al..."
"Ik lig de laatste tijd 's nachts vaak wakker."
"Het lijkt alsmaar erger te worden, of niet dan?"
"Ja en als dit alleen nog maar het begin is...?"
"Wat bedoel je dan?"
"Nou dat er misschien nog veel meer komt..."
"Denk je dat er dan geen vrede meer komt?"
"Ik hoop het wel maar..."

"Nou... wat maar?"
"Er komen nog tekenen in de zon, maan en sterren."
"Oh, ik durf nu al ’s nachts niet meer naar de hemel te kijken."
"En de krachten van de hemel zullen bewogen worden."

 

"Is er dan geen ontkomen aan?"
"Ook de zeeën en de watergolven zullen grote geluid gaan geven."
"Komt er dan geen einde aan al die tekenen?"
"Ook het hart van de mensen zal benauwd zijn en vol angst"
"Ik kan er niet meer tegen... stop, mijn hart krimp ineen."

"Oh, ik wilde je geen pijn doen hoor... maar iedereen weet dit toch?"
"In mijn hart is zoveel weedom en het is radeloos van de verwachting"
"Iedereen verwacht iets vreselijks, iets bovennatuurlijks."
"Wat dan?"
"Iets dat alles op deze aarde zal overtreffen!"
"Is het Jezus dan Die terugkomt op de wolken van de hemel?"
"Ja, Hij zal komen met grote majesteit, macht, kracht en heerlijkheid!"
"Zijn dit dan de schaduwen die Hij vooruit werpt in onze harten?"
"Ja, dat kan bijna niet anders..."
"Zou Jezus ons dan zo waarschuwen?"
"Ik denk het wel... 'k weet het eigenlijk wel zeker!"

maandag 12 oktober 2015

"Nu Halloween... met SM! Ook voor die zonden stierf Jezus!"

"Moet je nu eens kijken..."
"Wat is er?"
"Hier op deze website... over Halloween 2015.
"O ja, dat komt er weer aan." 
"Je kunt een hele avond griezelen."
"Lijkt mij erg eng maar als je de filmpjes bekijkt dan..."
"Wat bedoel je?"
"Nou ik zou het wel een keer mee willen maken..."
"Denk je dat het geen kwaad kan dan?"
"Nou ja... wij zullen na afloop wel niet slapen maar die spanning..."
"En die show over SM dan?"
"Nou... dan weten wij ook meteen hoe dat moet, toch?"
"Zou het niet... nou ja, voor een keer dan".

En zo gingen zij, zenuwachtig en met een zekere verwachting, als vrienden en vriendinnen op pad naar de 'Halloween Fright Nights'. Zij wilden een avondje griezelen meemaken op het pretpark. Het betreden van de vurige diepte van de hel wordt er nagebootst door gruwelijke demonen die samen met hun handlangers met harde hand heersen over hun slachtoffers, angstaanjagende zombies, hypnotiserende beats, verleidelijke demon danseressen, kinky meesteressen, hongerige freaks en een clown. Het thema van de griezelnacht was 'There’s no escape...!'

dinsdag 1 september 2015

Zij getuigde meteen over Jezus... wij ook?

"Luister allemaal... ik heb Hem gezien!"
"Laat ons met rust!"
"Luister... Hij is het!"
"Waarom zouden wij naar jou luisteren?"
"Dat weet ik heus wel hoor maar luister... Hij is echt de Messias!"
"Wat zeg je daar... dat kan helemaal niet."
"Hij vertelde mij al de verkeerde dingen die ik gedaan heb."
"Over al die mannen waarmee je geleefd hebt?"
"Ja... en toen gaf Hij mij 'levend water' te drinken."
"'Levend water'... wat is dat nu weer, niet uit de Jacobsbron dan?"
"Nee... voor vrede met God en rust voor mijn ziel."

"Weet je zeker dat het Johannes de Doper niet is?"
"Nee... Hij is anders, vol liefde en Hij keek dwars door mij heen."
"Hoe ziet Hij er dan uit?"
"Kom mee naar de waterput dan kun je het zelf zien."
"Nu zeker... het is niet om uit te houden in de zon."
"Kom nu... straks is Hij weer weg."