donderdag 26 december 2013

Hell closed, heaven open .... by grace, through faith!

'After we have prayed, we asked you to pray'.
'I don't know; I am not familiar with loud praying for myself'.
They prayed, calling to heaven and pleading for the throne of an almighty, an omniscient and an all-seeing God.
Then I prayed; I forgot my objections from several minutes before.
In the same way as they did, I called to that heavenly God and prayed the shortest sinner's prayer ever.
'O God.... be merciful to me a sinner'.
Direct afterwards there happens something wonderful. 
Suddenly I prayed: 
'I believe, help You (Thou) my unbelief'.

Then and there ended a 35 years long spiritual journey of seeking salvation for my soul. It started when I was approximately 21 years old. God touched my soul by His Holy Spirit so that I knew that I couldn't die as I was born. There had to be forgiveness for all the sins I had committed. My debts should be payed! I was weeping in the nights on my bed because of my unrighteousness for God but didn't find salvation. 

maandag 16 december 2013

Waar wordt de strijd tegen abortus gestreden?

"Wij gaan ervoor!"
"Waarvoor dan?"
"Nou voor die mars voor het leven"
"Die mars tegen abortus?"
"Wij gaan een stille protestmars houden"

"Denk je dat dat helpt dan?"
"Waarom zou dat niet helpen?"
"Zei Jezus niet wat anders?"
"Wat dan?"
"Dat Zijn Koninkrijk niet met uiterlijk vertoon komt"

zaterdag 7 december 2013

Opwekking in China in 1927 ... er waren voorbidders!

Op de vierde dag zou ik een groep ongelovige vrouwen weer lesgeven.
Het waren er zestien. Wij hadden het over kindermoord. 
Plotseling vroeg een van de vrouwen: "Mogen wij niet doen met onze kinderen wat wij willen?" 
Wij praten er langer over door. Toen stortte zij in. 
"O ik heb er drie gedood."
"En ik vijf...".
"Ik heb acht van mijn kinderen omgebracht".
"En ik dertien, maar het waren allemaal meisjes" (Alle anderen waren waarschijnlijk ook meisjes geweest).

Dit was het begin van een grote opwekking in China in 1927. Marie Monsen was daar zendelinge. Zij had een paar dagen ervoor met een andere vrouw gebeden en voor Gods troon gelegen. Zij vertelt zo over de geweldigste dag uit haar zendingsleven.