maandag 5 oktober 2020

O God, wij en onze vaderen....

O mijn God, het oordeel is bij ons begonnen!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij hebben Uw Geest bedroefd!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij hebben Uw Geest uitgeblust!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, ons (s)preken is doodbrakend!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij belijden met de lippen!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij hebben vorm, zonder kracht!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij hebben Uw Woord verlaten!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij hebben Uw Woord aangepast!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij vinden goed, wat kwaad is!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij vinden kwaad, wat goed is!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij laten Darwin toe!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij geloven niet in wonderen!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij laten LGBT toe!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij zijn vol onreinheid!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij bedekken met liefde!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij zondigen op de genade!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij zwegen!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij waren niet op de muur!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij dienen afgoden van bevinding!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij plaatsen ervaringen boven Uw Woord!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij weten het altijd beter!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij zijn geen eenheid, versplinterd!

Wij... en onze vaderen.

 

O mijn God, het oordeel is bij ons begonnen!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij entertainen onze aanbidding!

Wij... en onze vaderen.

 

O mijn God, wij hebben geen binnenkamer!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij zijn geen zout en licht!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, wij vasten niet!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij zitten vol ongeloof!

Wij... en onze vaderen. 

 

O mijn God, wij zijn van de wereld!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, ons getuigenis is weg!

Wij... en onze vaderen.


O mijn God, het oordeel is bij ons begonnen!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij aborteren: onschuldig bloed!

Wij... en onze vaderen.

 


O mijn God, wij voltooien zelf ons leven!

Wij... en onze vaderen.

O mijn God, wij hebben ons van U afgekeerd!

Wij... en onze vaderen.

 

O mijn God, wij zakken weg in goddeloosheid!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, wij verdrinken in duisternis!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, wij hebben schermen!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, wij hebben geen godsvrucht!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, wij kijken massaal alle soorten bloot!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, wij willen seks, geen trouw!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, wij versieren ons niet met heiligheid!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, ons lichaam, Uw verontreinigde tempel!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, wij rebelleren tegen de overheid!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, wij lijken niet op Jezus!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, wij willen geen mondkapjes!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, wij verdragen niet zoals Jezus deed!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, het oordeel is bij ons begonnen!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, wij vernederen onszelf!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, bekeer ons!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, zo zullen wij bekeerd zijn!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, wij bekeren ons!

Wij... en onze kinderen.

O mijn God, vergeef ons!

Wij... en onze kinderen.


O mijn God, kom met Uw heerlijkheid!

Op ons... en onze kinderen.

O mijn God, met Uw tegenwoordigheid!

Op ons... en onze kinderen.


O mijn Vader, kom met Uw Geest!

Op ons... en onze kinderen.

O mijn Vader, alleen op uw barmhartigheden!

Wij... en onze kinderen.

 

O mijn Jezus, doop ons in Uw Geest en met vuur!

Ons... en onze kinderen.

O mijn Jezus, bekleed ons met kracht uit de hoogte!

Ons... en onze kinderen.

 

O mijn Heilige Geest, Uw kracht over ons zoals eerder!

Over ons... en onze kinderen.

O mijn Heilige Geest, vernieuw ons om te getuigen!

Ons... en onze kinderen.


O mijn God, alles ligt op het altaar!

Van ons... en onze kinderen.

O mijn God, kom met Uw vuur!

Op ons... en onze kinderen. ... En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: 

"HEERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt".

Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: "De HEERE is God, de HEERE is God! (1 Koningen 18 vers 36 - 39)"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten