woensdag 16 april 2014

Als vlinders op weg... naar God!

"Nog een bloem..."
"En dan weer een..."
"Nog een vakantie..."
"En dan weer een..."
"Zullen we alvast weer boeken?"
"Dan hebben wij iets om naar uit te kijken?!"

"Nog een feest..."
"En dan weer een..."
"Ik krijg er geen genoeg van..."
"Weer een andere auto en dan weer een..."
"Nog een mooi jurkje voor op het strand..."
"En nog eentje voor op mijn verjaardag..."
"Nog een.... en dan weer een... en dan..."

Vliegende reizigers
Wij willen het onbekende verkennen.
Wij willen nieuwe dingen doen.
Wij zoeken geluk als een vlinder.
Wij fladderen van de ene bloem naar de andere.
Wij leven van de ene dag naar de andere.

Wij zijn als vliegende reizigers...
Als snelle boten...
Als jachtschepen... 
Als de snelheid van een arend die op zijn prooi afduikt...
Als een pijl die des daags vliegt... 
Als stoomwolken van kokend water...
Meegevoerd door de wind...

Met mooie en indrukwekkende belevenissen.
Oudere mensen vertellen het ons.
Ook jongeren beamen het. 
Maar ook teleurstelling, tegenslag.
Moeite en verdriet als je terugdenkt.
Wie kent dat allemaal niet?

Mozes kende het ook: "Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Het wordt al snel beÃĢindigt. Wij vliegen daarheen" (Psalm 90).

En toch...?
En toch... ondanks voor- en tegenspoed, goede en slechte tijden...
Onze ziel is bezig met wat anders.
Onze ziel doorzoekt, als een lamp van God, ons binnenste.
Om te weten te komen wat er daar leeft... 
Om deze eeuw te doorgronden, het leven van nu en daarna...
Om het werk van God na te zoeken, zonder einde...

Onze ziel doorzoekt...
of al die dingen er wel toe doen?
of al die vakanties ons wel echte rust geven?
of al feestjes wel helpen?
of al die auto's die wij gehad hebben, het wel opleverde?
of al die strandjurken dat diepere bestaan tevreden stelden?

Onze ziel doorzoekt...
of al die godsdienst wel vrede geeft...
of al die goede daden het wel brengt...
of al die kerkdiensten leiden tot rust, diepe rust...
of al dat lezen in de Bijbel een zacht juk oplevert...
of dat nauwkeurig naleven van al die regels wel gezien wordt?


Je bent alleen, dat ervaart je ondanks lieve of boze mensen om heen. Je ziel verlangt
naar de waarheid die je niet meer kan vinden. Daarom ben je op zoek, op weg
naar dat geluk van het verloren paradijs, en dat maar niet te vinden is...

En dan?
Een boer uit Driebergen, Wulfert Floor, schreef er zo'n 150 jaar geleden over. Wulfert was echter ook tegelijkertijd "oefenaar", evangelist die sprak in schooltjes, schuren en kerken. Hij preekte en schreef over die vliegende reiziger, over dat tijdelijke rusteloze gevlieg, gefladder waaraan een keer een einde komt. Soms al snel en spoedig en jong. Soms na lang vliegen op hoge leeftijd en na ontelbare bloemen langs te zijn geweest. 

Het einde van ieder mens staat echter vast, zei hij. Daarom spoorde Wulfert Floor vol liefde jongeren en ouderen aan om toch ook aan de komende dood en aan 'het daarna' te denken. "Nu dan mijn vrienden! De tijd vliegt henen, de eeuwigheid nadert, zoekt en kiest Jezus, zijt dan eeuwig gelukkig".

Ook Lacey Sturm, een jonge vrouw, dringt er op eenzelfde wijze op aan. In een van haar optredens voor de jeugd
in 2010 in de Verenigde Staten zegt ze: "Wat wij zien, is tijdelijk en wat wij niet zien, is eeuwig (2 Korinthe 4 vers 18). "Dit leven", zegt zij, "vanaf de baarmoeder tot desnoods 100 jaar, is slechts 'a blink of an eye' en een voorbereiding voor de komende eeuwigheid". 

Al dat vliegen van bloem tot bloem, al dat nemen, al dat consumeren van het tijdelijk alsof er geen onzienlijke dingen zouden zijn. Lacey Sturm zegt daarover: "Dat is een leugen; het maakt ons zo leeg, zo gebroken en leidt tot de dood. Jezus, Gods Zoon, kwam om leven te geven en overvloed (Johannes 10 vers 10b)!"

Kies voor Jezus!
Onvoorstelbaar en tegelijkertijd indrukwekkend om vast te stellen dat in totaal verschillende culturen, de ene diep bevindelijk, de andere evangelisch op een rockpodium, in andere eeuwen en in vroegere tijden en het heden, de evangelieboodschap in de kern hetzelfde is. 

Wulfert Floor: "... dat Jezus u ook nog roept en nodigt en u Zijn genade nog                             aanbiedt! Och! vlieg dan nog naar Jezus!" 

Lacey Sturm:  "God houdt van je; ook al haat je Hem en ook al wijs je Hem                               af!"

Zij roepen beiden op: "Kies, red je ziel van de dood, leef door Jezus!" 

Bronnen
Lees de oefening van Wulfert Floor over 'de vliegende reiziger'. Deze oefening (zo worden zijn preken genoemd voor kleinere groepen in schuren, schooltjes en in schuren van boerderijen) staat in de derde bundel van 'Al de eenvoudige oefeningen' als oefening nummer 10.

Kijk en luister hier naar een van de getuigenissen van Lacey Sturm: https://www.youtube.com/watch?v=Z0FsEQTnmOk. Hier spreekt zij over de eeuwigheid! Lees haar aangrijpend levensgeschiedenis die op slag veranderde toen God ingreep. In dit boek vertelt zij ervan: 'The Reason: How I Discovered a Life Worth Living.' 

Aanbod
Als jij nog steeds zo zoekend ronddwaalt in dit leven...
Nee... ik bedoel dan niet in het natuurlijke leven. Dat kan er allemaal misschien wel tot in de puntjes uitzien, of dat het een grote zichtbare puinhoop is. Nee... ik bedoel dat innerlijke onzichtbare leven, diep van binnen, daar waar het een chaos is. 

Als die zoektocht maar niet tot een einde komt, 
als dat speuren naar de waarheid maar niet beloond wordt en 
als je die geestelijke doolhof maar niet uitkomt en 
als bijna radeloos, vermoeid en belast, verwond en 
als je vol met pijn en woede bent, 
als die leegte maar niet gevuld raakt...
als al die godsdienst alleen maar verder wegleidt...
als je gedachten krijgt om er maar mee te stoppen...
als je er een einde aan wilt maken omdat het toch zinloos is...

Aarzel niet en neem contact op. Dan ben ik ervoor je voor gesprek, of mailen, of appen (0651046981) of via welke weg dan ook maar. Mijn zoektocht duurde 35 jaar en kwam tot een einde in 2007. Ik vond het echte leven, de ware rust in mijn ziel en diepe vrede met God en de waarheid. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten