maandag 23 juni 2014

Naakt voor de webcam en .... voor God

"Je durft toch wel?"
"Nog nooit gedaan... maar het trekt zo aan mij!"

"Een keer dan... niemand ziet het toch?"
"Het mag niet... maar ik kan er niet tegenop!"

"Ik zie je nu goed..."
"Doe het gewoon, je durft het best...!"
"Ja maar denk je niet... ?"

"Nee, joh... je kan het best hoor"

"Oke... ik doe het"
"En 'k wil ook niet meer terug..."
"Een innerlijke onzichtbare kracht drijft mij voort..."
"Om te doen... dat wat verboden is"


Zo gaat dat altijd met verboden dingen die ons verleiden. Je ziet een billboard met mooie vrouwen, of mooie mannen. De verzoeking komt via je ogen of oren je denken, je gedachtewereld binnen. Wat doe je? Wijs je het af en stuur je het weg? Of kijk je nog een keer? Als je nog een keer kijkt, dan sluipt de zoetheid van de verlokking binnen en overvalt je dan meteen. Plotseling sla je dan aan het fantaseren en in-een-niet-te-bedwingen tempo gaat je fantasie met je aan de haal zonder dat je dat nog kan en wil stoppen. 

Zo ging het ook met Eva in het paradijs; zij werd verleidt door de satan met leugens en halve waarheden. Zij zag op enig moment dat de boom goed was om van te eten .... ja zelfs dat hij (die boom) goed was om verstandig te maken. Zij was toen al overweldigd om de zonde nog te kunnen afwijzen. In haar gedachten had zij al gegeten. Zij kende aan de verboden vrucht de waarde toe die de satan haar verteld had: "Het kennen van goed en kwaad". Voortgedreven door die onzichtbare innerlijke zondekracht nam zij een vrucht, at en... gaf ook Adam en hij at. En plotseling... waren zij naakt. 

Naakt en geopenbaard voor de webcam
Recent was er een noodkreet op het Refoweb. Een noodkreet van een jongen of een meisje, van een man of vrouw (dat heeft degene die de vraag stelde niet aangegeven). Hij of zij had zich tijdens een chatsessie uitgekleed. De zonde verzoekt en de drijvende kracht van de hartstocht dreef die persoon voort naar het doen en die baarde de dood (Jacobus 1 vers 13 tot 15). De verborgenheid van die web-omgeving heeft daaraan meegewerkt. Niemand hoeft het te weten en niemand dan de ander ziet het. Na afloop werd echter het geweten, de consciƫntie actief; ontstond er geestelijke nood en werd de vraag gesteld: "Ik heb mezelf naakt laten zien op een chatsite. Ik heb er erg spijt van. Ik ben echt te ver gegaan. Wat is het beste om nu te doen? Ik weet het echt gewoon even niet helemaal meer..."

Zou dit noodsignaal het topje van de ijsberg zijn? Immers iedereen heeft de mogelijkheid om de webcam aan te zetten tijdens een gesprek. Daarmee ook de mogelijkheid om deze te gebruiken om zich voor uit te kleden, er seks voor te hebben met de andere kant van de lijn. Deze gedachten zal velen sterk verleiden. Zowel jongeren als ouderen, gelovigen als ongelovigen. Ook binnen het huwelijk komt het voor dat echtparen, de gemeenschap die zij met elkaar hebben, op foto zetten en/of opnemen op video of via de webcam delen. Het opgenomen materiaal wordt vervolgens nogal eens op het web geplaatst en verspreid. Die verspreiding van onreinheid via internet is vrijwel onbegrensd en zal nog veel grotere epidemische vormen aannemen!

Naakt en geopenbaard voor God
Of je het wilt of niet en of het gelooft of niet, God ziet en hoort en weet alles. Ook als je de webcam gebruikt voor seks en jezelf zo op het web laat zien en allerlei onreine dingen met jezelf en de ander doet. Je zou wel willen dat Hij niet ziet wat je doet en niet hoort wat je zegt tegen de ander(en). Je probeert dat Goddelijke oog te ontlopen door het in het verborgen te doen, dat altijd horende oor van God te negeren en die stille stem van je geweten weg te duwen. Toch lukt dat maar niet want God, de Geest spreekt in je geweten en je hart. Die kun je niet, nooit tegenhouden, zelfs niet als je het met steeds meer en grotere zonden onderdrukt. Want wie houdt God tegen? 

God ziet ook dat je op je levenszee wordt voortgestuwd door de stormwinden van de satan en zijn demonen. Die winden van verzoeking en de orkanen van verleiding, stimuleren je hartstochten en verlangens van je eigen zondige hart. Daardoor wordt allerlei vuiligheid en onreine verlangens zoals masturbatie en porno kijken, geactiveerd ondanks dat je dat verbergt achter fatsoenlijk gedrag en een nette kerkelijke levenswandel. God ziet ook dat je er niet tegenop kan, hoe je je best ook doet en hoe hard je ook vecht tegen de verleidingen. Hij ziet je tobben en worstelen. Ook dat je telkens onderuit gaat en het lijkt wel of het bedenken van je hart alleen maar vijandschap tegen God is. Het kan zich niet aan Gods wet onderwerpen, ook al zou je dat willen zoals dat in Romeinen 8 vers 7 staat. Om soms gek van te worden, en hopeloos want je bent ertoe veroordeeld.

Porneia: alle overspel, hoererij en ontucht binnen en buiten het huwelijk;
in gedachten, woorden en daden.

Ooit was ik ook in zo'n fase van mijn geestelijke leven beland. Ik deed mijn dagelijkse dingen en probeerde een goede vader te zijn voor mijn kinderen, een trouwe man voor mijn vrouw en een regelmatige kerkganger. Ik verlangde hevig naar verlossing van zondebanden waaraan ik vastgeklonken zat. Soms had ik de bijna onbedwingbare neiging middenin de preek om op te springen en het uit te roepen wat voor een groot zondaar ik was. Ik leefde voor het oog netjes en fatsoenlijk maar als men eens op de muur achter de preekstoel zou opschrijven wat erin mijn hart leefde... Een enkele keer dacht ik dat ik er gek van zou worden.

Is het dan hopeloos en reddeloos? 
Is er dan geen hoop? Is er dan totaal geen verwachting voor een zondaar(es) die geboeid is door zondebanden? Waarom laat God toe dat ik zo worstel en telkens kopje onder ga? Hij ziet het toch? Ik kan het niet alleen en 'k heb er al zo vaak voor gebeden. Ik ben uitgevochten en moegestreden. Waarom ziet Hij mij dan niet staan en hoort Hij mij niet? Soms wil ik er de brui aangeven en mijzelf gewoon maar uitleven. Hij wil toch niets meer met mij te maken hebben... toch? 

Hoewel God je zonden haat (Hij kan niet anders), houdt Hij desondanks veel van je. Niet met een menselijke maar met Goddelijke liefde die onvoorwaardelijk (zonder voorwaarden) is! Zijn Heilige Geest overtuigt je (voortdurend) dat het zo niet verder kan. Hij werkt al die vragen in je hart en Hij wil je naar huis leiden waar God de Vader vol verlangen op de uitkijk staat tot dat Zijn ver, ver, ver afgedwaalde zoon of Zijn diep verloren dochter thuiskomt.

Gods oproep aan...
- jullie die gebonden zijn in ongeloof dat God niet zou horen...
- jullie die gevangen zitten achter koperen deuren en stalen grendels van de porno...
- jullie, mannen en vrouwen, getrouwd of niet, die steeds maar weer goede voornemens hebben maar daarmee de weg naar de hel te plaveien...
- jullie in hoge posities binnen godsdienstige organisaties, dominees of huisvrouwen vastgehouden geboeid door het scherm...
- jullie jongeren die gevangen zitten in seksuele zonden waardoor je leven van binnen corrupt wordt...

Luister...als jullie positie is zoals beschreven in Psalm 107: "Die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer; omdat zij wederspannig (in opstand) waren geweest tegen de Gods geboden, en de raad van de Allerhoogste onwaardiglijk verworpen hadden. Waarom Hij hun hart door zwarigheid vernederd heeft; zij zijn gestruikeld, en er was geen helper".

Roept dan tot de Heere zoals zij dat deden: "Doch roepende tot de HEERE in hun benauwdheid die zij hadden....

En God verhoort en redt uit alle nood: "..... verloste Hij hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods, en brak hun banden. Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen! Want Hij heeft de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendelen in stukken gehouwen".

Getuigenis
'k Sprak recent een meisje van 15 jaar. Zij beleed dat zij meer dan een miljoen zonden gedaan had, ja wel twee. Een schuld van de aarde tot aan de hemel. Die schuld verdween in een zee van eeuwige vergetelheid toen zij die beleed, vergeving vroeg. Zij ging met die zware last naar Jezus als een vermoeide en belaste ziel en zij ontving ter plekke de beloofde rust voor haar ziel. Zij kon nooit in eigen kracht loskomen uit zonden, nooit zelf uit satans macht ontsnappen maar alleen door het bloed van het geslachte Lam Die alles overwonnen heeft en alle macht in de hemel en op aarde gegeven is.

Kom nu naar Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven!
Dat Lam, Jezus Christus, is de enige Weg naar God, de Vader. Wie tot Hem komt, zal Hij rust geven in zijn of haar ziel. Jezus heeft voor al jouw onreinheid, al je vunzigheid en ongerechtigheid geleden aan het Kruis, is gestorven, begraven en ten derde dage opgestaan. Opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods heeft alle macht in de hemel en op aarde. 

Laat ik je aanmoedigen Hem nu te zoeken, de doodlopende weg waarop je leeft, nu te verlaten en Hem nu te vinden (De stem klinkt: "Heden..."). Ik zag pas na mijn bekering hoe diep duister die doodlopende weg was en hoe de duivel mij vele, vele, vele keren daarop verleidde en aanzette tot zeer ernstige zonden en diepe ongerechtigheden. Nu mag ik vrij zijn en elk moment tot Zijn troon naderen en bij Hem komen voor hulp en bijstand om te overwinnen.

Ja maar, ik ben zo moe en beladen...
Kom dan, zegt Jezus, Ik zal je rust geven!

Ja, maar ik heb teveel gezondigd...
Kom dan, zegt Jezus, Ik zal je niet afwijzen!


Ja, maar ik heb de Heilige Geest bedroefd...
Kom dan, zegt Jezus, Ik zal je niet uitwerpen!


Ja, maar U moest eens weten wat er nog meer is gebeurd...
Kom dan, zegt Jezus, Ik weet alles al van je! 
Ja, maar ik ben smerig en ziek van binnen en 'k wil mij eerst opknappen...
Kom dan, zegt Jezus. Ik ben juist gekomen voor vuile zondaren!


Die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen (afwijzen). Ik, Jezus, heb nog nooit, nooit, nooit iemand die tot Mij kwam, afgewezen!

Contact 
Geschreven door Cees van Beek. Als je durft, mag je met mij contact opnemen via dit mailadres: levendenstromendwater@gmail.com. Dan help ik je om Jezus te zoeken en te vinden voor verzoening, verlossing en bevrijding. Het mag ook via Whatsapp: 06-51046981.

Op mijn blog kun je lezen hoe ikzelf 56 jaar heb geworsteld met allerlei zonden en toen uit genade zalig werd door het geloof in Jezus. Er is dus hoop, grote hoop! Lees over die hoop hier: http://levendenstromendwater.blogspot.nl/2014/01/geloof-de-oprit-van-de-rijksweg-naar-de.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten