maandag 3 november 2014

Carnaval van de dood... en de nachten na verloop van tijd!

"Halloween.... daar is toch niets mis mee?"
"Denk je dat?"
"Gewoon een beetje verkleden.... meer is het niet.
"En je kinderen dan?"
"Die gaan langs de deuren".
"Verkleden die zich dan ook?"
"Ja ..... de ene in een skeletpakje en de andere geschminkt met bloed
"Kijk niet zo benauwd.... iedereen doet het toch?"
"Maar dat is toch heidens?"
 


Zomaar een vraaggesprek over het feest van Halloween. Het feest vol met elementen uit de duistere onderwereld: bloed, skeletten, grafzerken, monsters, vampieren, doorgesneden kelen en angsten. Griezelen van demonen, over graven, over kerkhoven en doden. Feesten, concerten en avonturen op een kerkhof of in een grafkelder waarin de dood rondwaart.

Carnaval van de dood 
Het feest gaat over de dood, de satan, demonen en de hel en alles wat daarmee te maken heeft. "Bloeddorstige zombies, sadistische dokters, hongerige freaks, ronddwalende geesten en clowns die je achterna zitten. Die willen maar één ding: jouw leven! Badend in het zweet word je wakker. Gelukkig, het was een nachtmerrie. Of toch niet…?" Zo wordt het bijvoorbeeld op de website van Walibi over de angstnachten beschreven. Het is een carnaval van de dood geworden.

Onschuldig...?

Is het omgaan met deze demonische elementen nu zo onschuldig als beweerd wordt? Is dat niet een beetje overdreven om meteen te denken dat je er door beïnvloedt wordt, gebonden of bezet raakt? Je kunt er toch aan meedoen zonder dat je erin gelooft? Je doet dan net of dat donkere, dat enge niet bestaat, toch? 

De vraag is echter of dit zo werkt zoals jezelf zou willen. Het feest is namelijk afkomstig uit de Keltische godenwereld, een wereld rechtstreeks verbonden met het rijk der duisternis. De Druïden die dit feest introduceerden, waren priesters en raadslieden uit het Keltische veelgodendom. En die afgodendienst was en is niet onschuldig, die wil je leven!
 
"De afgrond roept uit de afgrond......."

Iedereen weet toch wel dat er een geestelijke onzichtbare wereld is waar het gaat over de strijd tussen goed en kwaad, over boze geesten en engelen, over de duivel en over Jezus, de Zoon van God. Misschien weet niet iedereen dat de boze, de overste van de machten in de lucht is en van de wereld, een oorlog op leven en dood voert tegen God en Jezus Christus en alle die in Hen gelovigen. Er is geen neutraal terrein in deze strijd, geen plaats van vrede en geen gedemilitariseerde zone!

Op dat strijdtoneel is Halloween als wapen ingezet. De overste van de duisternis verblindt de mensen in hun gedachten over dit feest en de gevolgen. Hij heeft de huidige maatschappij voor dit feest geschikt gemaakt, "geframed" vanuit de duisternis. Gewoon een verzetje voor wie wil griezelen en angsten wil ervaren. Het is echter een diep duister festival met duivelse valstrikken voor jong en oud.

Als je eenmaal met zo'n strik om je hals worstelt dan is dit nog maar het begin. Het blijft daar meestal niet bij, bijna nooit, neen nooit. Als je de boze en zijn demonen ruimte gegeven hebt, veroveren zij langzaam of snel terrein in je leven, in je gedachtewereld, in je wil en in je verstand. Het gaat dan, hoe dan ook, bergafwaarts van binnen zonder dat ouderen of jongeren dat zelf en anderen dat meteen in de gaten hebben.

En nu.... de nachten erna?

Als je meegedaan hebt, als je bezig geweest bent de duivel in zijn kaart te spelen, als hem de ruimte hebt gegeven, .... als je dat gedaan hebt, neem dan even de tijd. De tijd om te bedenken over wie de duivel echt is, wat zijn bedoelingen met ons zijn, hoe hij je verleidt en hoe hij je vrede en rust rooft, met een mes je keel af wil snijden en alles vernietigt.

Denk alstublieft niet dat het meevalt met bedoelingen van de duivel en zijn demonen. Hij is er altijd op uit om je hoe dan ook te misleiden met leugens door bijvoorbeeld 'goedpraters'. Zo van: "Wat kan het nu voor kwaad, iedereen doet het toch, en een keertje is toch niet erg?" Niet om vriendelijk te zijn maar met de verborgen bedoeling je mee te voeren op de brede weg naar de hel, uiteindelijk altijd bij hem te zijn om je daar voor eeuwig te kunnen tarten en pijnigen.

"Nou vraag je.... wat zal er dan allemaal gaan gebeuren?" Er komt onrust in je leven en je krijgt nare dromen, middenin de nacht. Die dromen zullen op enig moment overgaan in nachtmerries. Telkens wakker worden badend in je zweet... daar wil je van af maar wie kan er nu nachtmerries wegsturen? Dan maar aan de slaappillen want je moet overdag toch naar je werk of je gezin draaien. 

Je gaat dingen zien die er niet zijn, stemmen horen en wellicht heb je al een 'geleidegeest'. Dan ook maar alcohol dat helpt ook wel tegen de angsten die je steeds vaker overvallen en misschien ook wel drugs. Afleiding door seks, steeds viezer, steeds onreiner en steeds heftiger totdat je de leegte voorbij bent en dan die gedachten aan zelfmoord....

Is er geen nooduitgang dan? 
Is het zo hopeloos dat je er een einde aan wilt maken? Dat je de dood zoekt boven het leven? Dat je gek wordt van alle dingen binnenin je die je tergen, tarten en zo dodelijk vermoeid maken? Dat je steeds dieper wegzinkt in de ruisende kuil en het modderig slijk van de duisternis?

Precies voor die mensen is Jezus nu gekomen. In de Bijbel staat dat de levende God in de hemel zo sterk van binnen beroerd werd door barmhartigheid dat Hij Jezus als de Opgang uit de hoogte (vanuit de hemel) gezonden heeft om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en de schaduw van de dood staat..... om je voeten te richten op de weg van de vrede. 

"Oh.... hoe kom ik daar dan?"
"Want het is niet alleen dit feest..."
"Ook al die andere duistere feesten!"
"Weet Hij dat ik glaasje gedraaid heb, heb gependeld?

"En al die boeken dan en die beeldjes en amuletten?"
"Zou Hij van die bezoeken aan die sjamaan en zieners weten?"
"Zou Hij vergeven dat ik bloed geofferd heb in de satanskerk?"
"Kan Hij die strijd in mijn binnenste dan beëindigen?"
"Zou Hij mij van die angsten en die slangen af kunnen helpen?"
"Ik kan niet meer van al die boze machten in mij...."
"Waar is hulp voor mij... al die zonden drukken ook nog eens?!"


Heden, nu! 
Als je Zijn stem gehoord hebt toen je Halloween vierde, toen je meedeed aan diep verdorven feesten met offers en vervloekingen, als je toen Gods stem in je hart geklonken heeft, ga dan op weg naar God om de zaligheid voor je ziel. Waarom dan uitgesteld tot morgen wat heden, voor wat nu voor je klaarligt? 

Kom.... ruil de carnavals van de dood in voor het eeuwige leven met Jezus
Ruil de festivals van de afgrond in voor een woning in de hemel bij de Vader
Laat je overzetten van het koninkrijk van de duisternis naar dat van de Zoon van Zijn liefde en je zonden afwassen door vergeving!
Kom het is tijd om thuis te komen en je hart aan God, de Vader te geven. 

Aanbod
Als je geholpen wilt worden om bij Jezus te komen, mail dan naar Cees van Beek op e-mailadres: levendenstromendwater@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten