zaterdag 22 november 2014

Oh... God, wanneer komt U nu?

"Vader, zo kunnen wij niet meer verder"
"Wij weten het echt niet meer"
"Wij zijn diep wanhopig van binnen"
"Zo leeg, eenzaam, hulpeloos, vol angst en dromen"
"Wij hebben geen kracht tegen deze menigte"
"Bent U er nog wel?"

O.... God, wanneer komt U nu?
"Wij zoeken vrede waar het niet is..."
"Wij en onze vaders zijn ver van U afgedwaald"
"Onze dagen zijn volkomen boos en goddeloos"
"Wij zien U niet meer in wetten, waarden en normen"
"Doet U nog wel iets?"

O... God, wanneer komt U nu?
30.000 Ongeboren baby's offeren wij jaarlijks.
Wij doden onszelf, anderen sterven na een voltooid leven. 
Wij zijn verslaafd aan porno, homozonden verleiden ons.
Wij zoeken rust bij mediums, healers en spiritisten. 
Ziet U ons niet dan?

O... God wanneer komt U nu?
De duivel gaat rond als een briesende leeuw.
De engel des lichts verspreidt maximale duisternis.
De zoete vogelvanger lokt... totdat de pijl de lever raakt. 
De sterke houdt zijn huisraad vast, steeds vaster.
Laat U de boze dan altoos zijn gang dan?

O... God wanneer komt U nu?
De kerken slapen en lijken te sterven.
Velen geloven een levenloze religie.
Aanbidden dode goden.
Moslims, hindoes en veel refo's zonder de levende Jezus.
Doorlopen Uw ogen de ganse aarde nog wel?

O... God wanneer komt U nu?
Voor ziekten gaan wij naar strijkers en homeopaten.
Naar healers, doen aan bioresonatie, accupuncturen.
Zoeken rust in Yoga, Zen, EMDR en Mindfulness.
Wij putten eigen kracht uit moeder aarde en het universum.
Ziet U niet dat dat ons leger en zwakker laat dan ooit? 

O... God, wanneer komt U nu?
Wij waren nog nooit zo onrein en vies.
Wij webcammen, hoereren en zijn overspelig.
Wij verlangen naar seks met meer, naar meer naakt.
Wij hunkeren naar meer lichamen, lust met beesten.
Verbergt U Zich daarom voor ons? 

O... God, wanneer komt U nu?
Onze gezinnen zijn gebroken.
Onze kinderen zwerven op straat en gekluisterd aan schermen.
Onze huwelijken gaan massaal kapot.
Onze lat-relaties zijn vol leegte. 
Ziet U onze worsteling dan niet? 

O... God wanneer komt U nu?
Onze wereld staat in brand.
'Killingfields' in Irak, Syrie en overal.
Bloed doordrenkte aarde, ebola.
Aardbevingen, oorlogen en geruchten.
Huilt Uw hart dan niet meer?

O... God, wanneer komt U nu?
Waar moeten wij het zoeken als uw oordeel komt? 
Waar moeten wij schuilen voor de hagel van Uw toorn?
Waar moeten wij ons bergen voor die grote witte troon? 
Waar moeten wij hulp krijgen voor onze wanhopige ziel?
Helpt U ons niet meer dan?

O... God, wanneer komt U nu?
Wij zijn zo leeg van binnen.
Wij zijn zo vol lege verlangens.
Wij zijn zo diep eenzaam van binnen.
Wij zijn alleen overgebleven.
Bent U niet meer die volheid dan?

O... God, wanneer komt U nu?
Wij zijn wanhopig.
Wij bidden zonder verwachting. 
Wij getuigen niet van U, Jezus.
Wij lezen de Bijbel gedachteloos.
Waar is Uw kracht in ons? 

"Och dat Gij de hemelen scheurdet en nederkwaamt
en dat de bergen van voor Uw aangezicht vervloten........"

Daal neer Heere in Nederland!
Wij vernederen ons als Nehemia. 
In stof en as.
In vasten en bidden.
In geween.
Ja... U bent er! 

Daal neer Heere in Nederland!
Wij willen U, Jezus!
Wij willen U, Heilige Geest!
Wij willen U, Vader!
God... U bent onze enige Hoop!
Ja... U bent er! 

Daal neer Heere in Nederland!
Jezus... stort Uw Geest uit.
Reinig ons geweten door Uw Bloed.
Reinig alle besmetting in lichaam, ziel en geest.
Jezus... doop ons met de Heilige Geest en met vuur.
Ja... U bent er!

Daal neer Heere in Nederland!
Wij verlangen naar meer van Uw aanwezigheid.
Schudt dit land Heere.
Wij willen opwekking, herleving.
Diep, wijdverspreid en puur.
Ja... U komt!

Ja... U komt!
Wij bidden aanhoudend voor Uw troon. 
Wij worden geholpen op Uw tijd.
Uw tijd is altijd "heden", de dag is nu!
Wij verwachten U en kijken naar U uit. 
Ja, wij danken u alvast daarvoor... ja want U komt!

Geschreven door Cees van Beek. Bereikbaar via levendenstromendwater@gmail.com, Facebook en Google+.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten