zaterdag 18 maart 2017

Weer 50 tinten donkerder... maar bij Jezus wordt het Licht!

"Nou het wordt steeds gekker"
"Laat eens zien dan..."
"Eerst waren het 50 tinten grijs!"
"Oh... en nu 50 tinten donkerder?"
"Dat moet nog heftiger zijn dan"
"Ik heb er nu al zin in..."
"Ga je eerst nog naar de Lady's Night?"
"Ja... met mijn vriendinnen"
"Kunnen jullie van elkaar leren..."
"Daarna doen wij het samen, goed?!"

De glijbaan van de porno is vrij toegankelijk, geen toegangsprijs en de baan is overbezet. Op iedere internethoek is porno gratis verkrijgbaar. Pas geleden kwam de film "50 tinten donkerder" uit, een vervolg op "50 tinten grijs". Deze films gaan over erotiek, romantiek en slaan-, pijn- en dingenseks. Vrouwen en mannen raken geobsedeerd, door dingen (fetish), vastbinden en elkaar pijn doen. Deze duivelse en wrede manier van seks die hen volledig in beslag neemt, leidt tot diepe slavernij, tot angsten en (op enig moment) tot verwondingen aan lichamen en relaties. Dikwijls komt er na verloop van tijd ook het verlangen naar nog extremere vormen van seks. Immers het moet steeds prikkelender anders werkt het niet meer. Letterlijk van kwaad tot veel erger, zonder horizon.... steeds dieper de duisternis in. "De leegte voorbij", schreef eens iemand.

Vloedgolven...
Vele, vele jongeren van 12 jaar of ouder, jongens en meisjes, teenagers, gelovig of ongelovig, kijken naar porno. Weleens, wekelijks, dagelijks, en soms enkele keren per dag, in de nachtelijke uren. Het gaat hen volledig beheersen en zij hunkeren, als zij bezig zijn, naar het scherm naar de nieuwe bewegende beelden. Kijken, kijken en kijken en weer kijken... als een slaaf voortgedreven. Onder de les kunnen onze teenagers zich niet meer zo concentreren. Dat lijkt ook wel zo bij sommige leraren en leraressen. De diepe verzoekingen hebben ook veel anderen, bijna iedereen in hun wurggreep. De vloedgolven uit de afgrond van de vijand verwoesten levens en vernietigen relaties! 

Daar blijft het niet bij... ook bijna alle vaders van de teenagers, hun familie, hun opa's, hun dominees, hun buren, hun vrienden en vriendinnen, hun oudsten en hun ouderlingen. En ook hun moeders?! Ja... ohhhh inmiddels die ook! Niet allemaal... maar het worden er steeds meer. Zij, die vroeger waakten tegen onreinheid en onkuisheid en ervoor streden, worden overwonnen. Terwijl zij bezig zijn met dagelijkse zorg voor het huishouden en hun gezin runnen, zijn zij er in hun hart mee bezig. Terwijl zij aan het stoffen zijn, aan het opruimen, zien zij in hun fantasie de beelden die zij straks gaan bekijken. Zij branden van binnen van verlangen, van stille hartstocht en van diepe lust maar dat wordt verborgen voor de kinderen (en hun mannen). Telkens onder hun werk door denken zij eraan en voeden dit verlangen in stilte. 

op de glijbaan...
"Nee... dat is niet zo erg toch, die softe porno?"
Daarna: "Ik ben diep van binnen wel nieuwsgierig of er nog meer is?"
"Ja ohhh... ik schrik want het roept nog meer verlangen in mij wakker!"
Daarna: "Iets in mij zegt dat dit niet goed is!"
"Ja... dat nieuwe dat ik gezien heb, trekt zo... ik kan er niet tegenop!"
Daarna: "Toch weer gekeken, och... het valt wel mee"
"Ja... ik hunker er zo naar maar praat er niet over"
Daarna: "Zou er iets zijn met pijn, kettingen, boeien en zo?"
"Ja... nu ik dat zie, hoe zou dat zijn dat elkaar vernederen?
Daarna: "He... ik kwam ook fetish tegen, wat is dat precies dan?" 
"Ja... nu zie ik dat, het blijft hangen in mijn gedachten"

van 50 tinten...
Door de maanden en jaren heen veranderden hun verlangens van softe porno naar meer. Zij waren ooit naar de film "De Gooise Vrouwen" geweest en ook naar de tweede serie. Maar dat bevredigde niet meer zo. Die film was wel romantisch en erotisch maar zij verlangden naar meer en andere ervaringen. Naar iets anders, naar films met meer bloot, naar video's met meer beweging, naar porno met meer mensen tegelijkertijd. Ook naar meer overheersen, pijn doen en vernederen. Zij waren al naar "50 tinten grijs" geweest. Nu was er een volgende editie die ging over "50 tinten donkerder". 


"Hij wist haar te overreden, haar over te halen met zijn vleiende woorden. 
Zij ging onmiddellijk achter hem aan, als een os op weg naar de slacht, 
als een hert dat in een strik loopt, als een vogel die in een net vliegt. 
Zij begrijpt niet dat het haar het leven kost, tot de ​pijl​ in haar lichaam dringt!"
(Spreuken 7 vers 21 en 23)


Deze film was pas in de bioscopen. De Lady's Night die daarbij hoorde, was aantrekkelijk. Alles werd daar uitgelegd en je ging gewoon in een andere plaats, dan waar je woonde. Dan hoefde je niet bang te zijn dat ze je herkenden. Die beelden van die Lady's Night zijn blijven "plakken" in hun gedachten. Vaak kwamen die herinneringen eraan als een verborgen vuur opzetten. Zo hoog laaide dat dan dat zij hun verlangens nauwelijks konden beheersen. Dan waren zij precies zoals een oude profeet dat eens beschreef: "Ik (God de Heere) schonk hun overvloed, maar zij pleegden ​overspel​, bij ​hoeren​ zijn ze ​kind​ aan ​huis​. Het zijn bronstige, hitsige hengsten (merries), ze hunkeren allen naar andermans vrouw (man)." (NBV Jeremia 5 vers 7 en 8). 

donkerder!
Dat van verkleed zijn, van vastgebonden worden, dat van voorwerpen die het extra opwindend maakte, dat was binnengekomen in hun slaapkamer, in hun huis. Dat deden zij na en langzamerhand werden zij wat zij zagen, gedroegen zij zich zoals in die pornofilms. Het leek alsof zij dat verdiende om overheerst te worden, alsof dat het zo hoorde om zo te slaan en geslagen te worden, om beschadigd en vernederd te worden. Het was erbij gaan horen. 

Zij zagen het op het scherm (tijdens het vrijen) en gingen het nadoen en werden ook zo zoals zij dat in de film deden. Zij werden "de vernederden", "de waardelozen", "de hoeren", "de slaven". Zij waren die pornosterren in hun eigen huwelijk geworden. Zij gingen het ook opnemen, zo was het plan. Dan konden zij terugkijken of zij het goed deden en webcammen misschien... Het werd steeds donkerder met die 50 tinten, de glijbaan steeds steiler en de snelheid groter... 

Maar God in de hemel sprak...
"Oh... Wij hebben Salomo nog zo laten waarschuwen"
"Haar huis is de weg naar het graf en haar binnenkamers naar de dood" 
"Vorig jaar was het nog 50 tinten grijs"
"Dat was niet genoeg... Wij wisten het wel"
"Nu is het nog 50 tinten donkerder"
"Onze schepselen zakken steeds verder de duisternis in"
"Straks komt ook nog 50 tinten vrijheid van alles"
"Die Wij geweven hebben in de baarmoeder worden steeds sterker gebonden"
"Wij zien het: hunkering, verlangen dag en nacht"
"Een klik... en opnieuw en opnieuw"
"Geen kracht meer, als slaven volkomen willoos, gevangen"

"Wij zien hen naakt en geopenbaard voor Ons, zoals alles"
"Mijn hart huilt" sprak God, "daarvoor hebben wij hen niet geschapen"
"Die Wij naar ons beeld geschapen hebben gaan hun eigen weg..."
"Niet alleen volwassen en oudere vrouwen en mannen..."
"Nee oh maar daar ook al... jonge teenagers, oudere kinderen"
"Niet alleen softe porno maar nu ook pijnseks"
"Ook al jonge kinderen die kijken op hun mobieltje"
"Als lammeren naar de slachtbank..."
"Zij zijn Ons vergeten, dagen zonder getal"
"Ik spreek telkens krachtig in hun geweten", sprak Gods Geest."
"Keert weder gij afkerige kinderen en Ik zal je afkeringen genezen"
"O nee, kijk ook die Ik gekocht heb met Mijn kostbaar bloed"

"Vader... U wilt niet dat er één verloren gaat"
"Ja Mijn Zoon, Wij hebben hen lief met een eeuwige liefde, van verre tijden!"
"Vader... U stuurde Mij omdat U de wereld lief heeft"
"Ja Mijn Zoon, vanuit liefde voor hen was Jij gehoorzaam tot in de dood"
"Vader... U hebt Mij tot zonde gemaakt opdat zij gerechtigheid ontvangen"
"Ja Mijn Zoon, Jij bent verbrijzeld voor hen"
"Vader... Ik heb ook de werken van de duivel verbroken"
"Ja Mijn Zoon, Je hebt hem de macht over de dood ontnomen"
"Vader... met Mijn bloed zijn ook hun zonden verzoend"
"Ja Mijn Zoon, zelfs BDSM, fetish, alle onreine seks en hoererij en overspel"
"Vader... Mijn lichaam is gebroken voor hun pijn, angst, genezing en herstel"
"Ja Mijn Zoon, Ik hoor elke minuut je gebeden in het binnenste Heiligdom"
"Vader... alles (!) is volbracht en in gereedheid voor hun thuiskomen"

door Jezus Zijn Zoon...
Wat een diepe ellende... van de buitenkant lijkt het allemaal zo mooi...
Maar gelukkig wat een God... Die alles van je weet, niets is verborgen!

Wat een diepe verzoekingen van de satan die nog maar korte tijd heeft... 
Maar wat een Jezus... Die voor jou satans kop vermorzeld heeft!

Wat een diepe, vaak jarenlange worstelingen en nederlagen...
Maar wat een Jezus... Die uit liefde voor jou alles overwonnen heeft!

Wat hopeloosheid steeds dieper in extremere vormen van seks...
Maar wat een Jezus... Die ook jouw handschrift genageld heeft aan het kruis!

Wat een angsten naarmate je verder wegdwaalt en verder van huis raakt...
Maar wat een Jezus... Die jouw angsten gedragen heeft en je rust geeft!

Wat een radeloosheid van steeds dieper wegzakken in eenzaamheid... 
Maar wat een Jezus... Die je redt van de dood! 

Wat een verborgen wanhoop en gewetenswroeging over je geheime leven...
Maar wat een Jezus... Die ook jouw de enige eeuwige Hoop is!

Wat een sterke koperen deuren en stalen grendels.
Maar wat een Jezus... Die je uit de zwaarst bewaakte gevangenis bevrijdt!

over het komen tot het Licht!
Jezus de Zoon van God! 
Hij kwam om in jouw plaats te staan. 
Hij wist dat je het niet zou "trekken". 
Hij weet dat je onder de macht van de duisternis bent.
Hij weet dat je een slaaf bent van zonden.
Hij weet dat je niet in staat bent om jezelf te verlossen en bevrijden. 

Juist daarom kwam Jezus naar deze duistere aarde om gevangenen, bevrijding te geven, om die gebroken van hart zijn, te genezen en die verslagen zijn, in de vrijheid te zetten. Voor jou dus!

Er is niet alleen grote hoop maar ook wonderbare kracht in het bloed van Jezus, het Lam Gods dat de zonden van de wereld (kosmos) wegnam, ook die van jou! De zonden die je maar mee moeten slepen, dag in dag uit! Die lasten die steeds zwaarder wegen en die levensmoeheid wil Hij van je overnemen en je rust geven voor je ziel en vrede met God!

Kom uit deze duisternissen en ga naar Hem, naar Jezus. 
Hij overwon dit alles waar je in gevangen bent en regeert in de hemel en op aarde. 
Hij houdt zoveel van je en nodigt uit om te komen zoals je bent, 

... in welk moeras je ook bent weggezakt, 
... in welke diepe verschrikkingen je ook gevallen bent, 
... in welke gevangenis je ook zit opgesloten, 
... in welke duisternis je ook wandelt,

alleen Hij kan je verlossen, rust geven, vrijheid geven en genezen en helen! 
Hij staat klaar, dag en nacht, om je over te zetten in het Koninkrijk van dat wonderbare Licht! 
Kom waar je ook zit en wat je ook op je geweten hebt, Hij verlangt naar je! 
Ga, geloof in Jezus en wordt gered, en kom tot je Vader in de hemel!
Alleen God maakt je vrij! 
Dan wordt je verdriet, een lied!

Contact
Als je de moed bij elkaar kan schrapen, mail dan gerust. 

Ik wil je dan helpen en kunnen wij met elkaar bidden. Laat je niet tegenhouden door schaamte. God weet alles al en ook ik was eens een zondaar, verloren in diepe duisternis. Alleen bij Jezus is vrijheid van deze diepe ongerechtigheden die nu de baas spelen over je. 

Kom, Jezus wacht al zolang! Ook de schaamte van de zonde, van welke dan ook, is op Golgotha aan het Kruis genageld. Jezus hing daar in het openbaar, volkomen naakt. Daardoor stierf ook de schaamte daar!

Ik kan je bemoedigen door een getuigenis van een jonge vrouw. Deze vrouw was ook sterk gebonden door de duivel aan de BDSM-banden. Ik heb de banden zien verbreken en nu staat zij in de volkomen vrijheid en leeft dagelijks en tot in eeuwigheid met Jezus Christus.

Hier nog een mooi lied ter bemoediging: "Bij het kruis"

"App" mij gerust op 06-51046981 of bellen mag ook. Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten