maandag 12 oktober 2015

"Nu Halloween... met SM! Ook voor die zonden stierf Jezus!"

"Moet je nu eens kijken..."
"Wat is er?"
"Hier op deze website... over Halloween
"O ja, dat komt er weer aan." 
"Je kunt een hele avond griezelen."

"Lijkt mij erg eng maar als je de filmpjes bekijkt dan..."
"Wat bedoel je?"
"Nou ik zou het wel een keer mee willen maken..."
"Denk je dat het geen kwaad kan dan?"
"Nou ja... wij zullen na afloop wel niet slapen maar die spanning..."

"En die show over SM en die meesteressen dan?"
"Je ziet dit ook weleens op pornofilmpjes"
"Ik heb het nooit in het echt gezien..."
"Nou... dan weten wij ook meteen hoe dat moet, toch?"
"Zou het niet... nou ja, voor een keer dan".

En zo gingen zij, zenuwachtig en met een zekere verwachting, als vrienden en vriendinnen op pad naar de 'Halloween Fright Nights'. Zij wilden een avondje griezelen meemaken op het pretpark. Het betreden van de vurige diepte van de hel wordt er nagebootst door gruwelijke demonen die samen met hun handlangers met harde hand heersen over hun slachtoffers, angstaanjagende zombies, hypnotiserende beats, verleidelijke demon danseressen, kinky meesteressen, hongerige freaks en een clown. 


De thema's van de griezelnachten 'Evil is here, there is no escape!'


Als een os ter slachting...
Na aankomst werden zij opgenomen in de duister van het park. Overal waren shows en gingen zij griezelhuizen ('haunted houses') binnen. De hele avond was het hard schrikken, gillen en rennen. Gelukkig was het telkens niet echt. Die hel en die demonen en duivels vielen wel mee als zij weer buiten waren en de buitenlucht proefden en de nacht zagen. Zij waren bij alle griezelshows geweest, en alle angstzones door. Alleen de show van SM (Sadomasochisme) bleef nog over. 

zo daalden zij af in de binnenkamers van de dood!
Zij aarzelden even... maar waarom ook niet? Zij waren hier nu toch?! Wel hielden zij elkaar vast. Zij hadden het wel eens op pornofilms gezien maar wat zij zagen, verbijsterde hen hevig. Mannen onderwierpen zich aan vrouwen en vrouwen aan mannen. Pijn werd voorgesteld als iets dat erbij hoort als je seks hebt met elkaar. Onderwerpen en heersen, verkleedpartijen en hulpmiddelen. Verbijsterd en innerlijk verdwaasd kwamen zij de show uit en keken elkaar aan. Een afkeer, een diepe verbijstering in hen. Was dit nog liefde dan? Ver weg in hen was er ook iets van een verboden verlangen, van spanning van het onbekende. Een lokroep uit de diepte van de verte naar vervulling, of zo... 

Gevangen in de strik...  Zo werden zij die avond gevangen in de strik van de vogelvanger. Zij werden als vliegende vogels plotseling uit de lucht getrokken door een sterke onzichtbare kracht. Ineens ging het vliegen niet meer en er zat iets om hun nek. Het leek wel een net waar zij ingevlogen waren. De weken en maanden erna worstelden zij, probeerden zij, fladderden zij en piepten zij en gaven het tenslotte op... dodelijk vermoeid als een gevangen prooi.

Overvallen door de pest... 
Het was alsof zij overvallen waren door een dodelijke ziekte. Het verlamde hen. Er leek geen ontkomen aan. Gevangen en nu ook besmet, steeds zieker en dan? O, die donkere gedachte joeg hen de maanden erna diepe angst aan en zij vreesden voor de nacht. Overdag ging het allemaal nog wel goed maar de nachten werden kwellingen. Als die er was, verlangde zij naar de morgen en als de morgen er was dan viel de schrik van de donkerheid weer op hen. Zo raakte hun leven in een eindeloze cirkel van gevangenschap terwijl het dagelijkse leven gewoon doorging.

Een pijl vliegt op de middag...
Zij gingen van griezelshow naar griezelshow. Daar werden zij getroffen door een scherpe pijl. Als een flits uit het niets sneed die pijl zich naar binnen en raakte de lever. Volkomen onverwachts werden zij met een hevige klap in hun loop gestuit en klapten tegen de grond. Zij keken verbaasd naar die pijl in hun lichaam: muurvast en vlijmscherp diep naar binnen gedrongen. Onverwacht, zomaar ineens, vliegend op de middag...!

'There is no escape...!'
Zij hadden uit nieuwsgierigheid het domein van de slang, van de boze, de duivel en de satan betreden. Meegedaan aan die griezelnacht. Daarbij kwamen ook nog die herinneringen aan die pijnseks. Die bleken op een of andere manier in de weken en maanden erna niet uit de gedachten te bannen. Soms lukte het even maar dan kwamen de herinneringen weer als een onstuitbare vloedgolf naar boven. 

"Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. 
Met Zijn vlerken beschermt Hij u en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;
Zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking
 van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart,
voor het verderf, dat op de middag vernielt." (Psalm 92 vers 3 tot 6)

Foto: Archief Charisma News.

Zij waren hopeloos vastgelopen zoals de Bijbel dat beschrijft: "Die in duisternis en schaduw van de dood zaten, gebonden met verdrukking en ijzer omdat zij wederspannig (rebels en ongehoorzaam) waren geweest tegen Gods geboden en de raad van de Allerhoogste onwaardiglijk (God gewoon genegeerd, Hem aan de kant geschoven) verworpen hadden. Waarom Hij hun het hart door zwarigheid vernederd heeft; zij zijn gestruikeld, en er was geen helper (God had hen overgegeven aan de verlangens van hun hart met als gevolg een diepe verlatenheid en eenzaamheid in zonden) ."

Het bleek echt waar... : 'There is no escape from evil!'

Gods mening 
Misschien ben je wel diep in die occulte wereld terecht gekomen en zijn de 'Halloween Fright Nights' gewoon een van de vele dingen die je afloopt op zoek naar innerlijke rust. Het past een beetje in je rijtje van Yoga, Mindfulness en wat zwaarder, de waarzeggers, sjamanen, strijkers, pendelaars of naar wat de Bijbel noemt "duivelskunstenaars". 

Daarmee heb je je rechtstreeks begeven op het terrein van de boze, op het domein van de slang. Salomo zegt daarvan in Spreuken 6 vers 27 het volgende over je. 

"Je hebt vuur in je boezem genomen en dacht je dat je kleren niet zouden verbranden?" 

Je hebt niets gedaan om hun hart te bewaren boven al wat te bewaren is want daaruit zijn de uitgangen van het leven, zo zegt Salomo ook nog eens in Spreuken 4 vers 23. In vers 28 van Spreuken 6 zegt hij nadrukkelijk: 


"Je hebt op brandende kolen gelopen en dacht je dat je je voeten niet zou branden?"

Daarmee ben je op weg naar de binnenkamers van de dood. Daaruit ontsnappen uit jezelf is onmogelijk. Je bent (onbedoeld en onbewust misschien) naar de slachtbank geleidt. Die avond, en misschien al die andere avonden en nachten, blijken een grote vergissing te zijn geweest. Het lijkt daarna of het maar een kant op kan, erger en steeds leger van binnen. Het is alsof je tegen je wil, stapje voor stapje afdaalt en wegzakt. Je bent in die 'haunted houses' en 'scare-zones' geweest waarin de wegen van de hel waren. Je hebt je ingelaten met, en wellicht overgegeven aan een satanische vorm van seks, niet die van alles overgevende liefde maar aan die van gebondenheid, pijn en angst. 

Redding?
 • Is er dan nog redding mogelijk uit die strik die om je hals zit en die steeds vaster komt te zitten en je adem belemmert?
 • Is er dan nog genezing mogelijk van dat dodelijke virus dat je in zijn macht heeft, dat je diep van binnen vermoeit en al je krachten lijkt te slopen?
 • Bestaat er dan nog wel licht als je woont en je verblijf hebt gekozen in het land van de schaduwen van de dood, donkerheid en ontheemding?
 • Kan die pijl in je lever er nog wel uit? Is die dodelijke wond nog wel te genezen? Is die grote bloedende wond nog wel te herstellen van binnen?
 • Bestaat er wel vulling voor die leegte die groter is geworden nadat je bent verdwaald in allerlei soorten van onreine seks en je die leegte voorbij bent?
 • Kun je nog wel uit de macht van de angst raken die je vasthoudt? Die gevangenis die je hart brak waardoor je treurt in diepe innerlijke droefheid?
 • Kun je nog wel ontsnappen aan die cirkel van denken over de zin van het leven en eruit te stappen? 
Zou er nog wel een echte oplossing zijn dan? Het antwoord is "Ja"!  

Bij wie dan? 
Er is namelijk een Held, een Goddelijke Koning Die Zijn zwaard heeft aangegord. Die klaar staat om in volle heerlijkheid en met grote macht en kracht jou te komen verlossen (Psalm 45). Hij wil degenen die gebroken zijn van hart, genezen! Hij wil die gevangen zitten, bevrijden! Hij wil de geboeiden, losmaken! De treurenden een sieraad geven en vreugdeolie ingieten in het gewonde hart! En de benauwden van geest, hen die gevangen zitten in depressie en omwikkeld zijn met donkerheid, een lied in het hart geven!

Dat is het liefste werk van die Held, van Jezus. Dat staat zo beschreven in Jesaja 61, vers 1 tot 5. Als je in Hem gelooft dan ruimt Hij ook al de verwoestingen op en geneest je verwondingen. Hij gaat je vernieuwen, zo staat er geschreven. Dat is het aangename jaar van de Heere van de triomf, van de overwinning en van de bevrijding en herstel en genezing! Het liefdesjaar van Jezus en Zijn Vader en de Geest met jou! 

Hoe dan?
Als je zo dodelijk vermoeid bent en beseft dat je gezondigd hebt en je volkomen hopeloos bent in eigen kracht in deze strijd en je Jezus als de Held nodig hebt, ga dan naar Hem toe. Kruipend, strompelend, kreupel, uitgeteerd van binnen, wanhopig beladen en diep vermoeid. 

Hij nodigt je van harte uit: "Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij; want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht." 

Wonderlijke uitnodiging toch? Wie je ook bent, je mag komen zoals je bent! Waar je ook vandaan komt en in welke duistere dingen je ook (per ongeluk) terecht bent gekomen, je bent altijd, op elk moment, welkom bij Hem. 

Al die diepe onrust in je ziel, al die verborgen leegte, al die rusteloosheid zal Hij dan wegnemen. Als je bij Hem bent aangekomen dan zal Hij je volgieten met Zijn liefde. 

Je zal niet weten wat je overkomt. Hij neemt al die zware lasten van je schouders die je al jaren meedraagt en al die knellende jukken waar je onder zucht. Hij zal je dan oprichten waardoor je weer rechtop gaat lopen. 

Hij geeft je er een ander zacht juk voor terug. Dat is het juk van Zijn liefde, Zijn vrijheid, Zijn genade, Zijn licht, Zijn zaligheid en Zijn waarheid. Dat juk draag je dan graag. Het heeft dan die innerlijke leegte opgevuld en je tot aan de rand gevuld. Je hebt vrede met God gekregen en het eeuwige leven. Wees ervan overtuigd dat niemand die zich aan Jezus' lokroep heeft overgeven, ooit zijn of haar vroegere juk weer op zou willen nemen. "Nooit meer terug" zeggen zij allemaal.  

Wanneer?
Nu! Geen seconde wachten. Vandaag als u dit leest! Geen uitstel van een uur of wachten tot vannacht of tot morgen of tot volgende week. Of wil je nog wachten tot eigen oplossingen werken? Of die van andere mensen verwachten die je menselijke vrijheid en genezing beloven?enk je dat die echt gaan helpen? Denk je dat je de strijd tegen de duivel gaat winnen in je eentje? 

De duivel heeft je vast en laat je niet meer los. Hij is zonder genade, genadeloos. Hij is zonder mededogen, meedogenloos. Hij is de moordenaar vanaf het begin, zo noemt Jezus hem. Hij kent de waarheid niet en liegt altijd, er is zelfs geen waarheid in hem. Hij voert je mee naar de hel, naar de afgrond tenzij je de hulp inroept van die onoverwinnelijke Held, van Jezus. Vlucht tot Hem en ren voor je leven!

Alleen God kan alle satanische banden losmaken zoals in Psalm 107 staat: "Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de schaduw van de dood en Hij brak de banden. Laat hen voor de HEERE Zijn goedertierenheid loven en Zijn wonderwerken voor de kinderen van de mensen. Want Hij heeft de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendels aan stukken geslagen".

Kom... je hoeft alleen maar te roepen en je om te keren en te geloven dat die machtige Zoon van God, Jezus Christus, je zal bevrijden! Hij, als je enige Hoop in deze wereld en heeft alle macht in de hemel en op aarde. Het is nu de tijd zing het lied: 'Come now is the time to worship'

Dat geldt ook voor degenen die meewerken aan dit soort feesten of het organiseren of bedenken.

 • Jezus houdt ook van jullie die de demon spelen, 
 • Jezus houdt ook van jullie die doodsangst aanjagen, 
 • Jezus houdt ook van jullie die de hel nabootsen, 
 • Jezus houdt ook van jullie die zombie spelen,
 • Jezus houdt ook van jullie die SM voordoen, meesteressen en
 • Jezus houdt ook van jullie die onreine dansen uitvoeren! 
 • Jezus houdt ook van jullie die...!

Ook voor jullie is Jezus verbrijzeld op Golgotha en heeft voor jullie zonden betaald en is gestorven. Hij en Zijn Vader en de Heilige Geest Die jullie en jou voortdurend uitnodigen door roepstemmen, willen niet dat er ook maar een (1) uit hen verloren gaat naar die gruwelijke plaats, de hel, die jullie nu naspelen. 

Jezus is opgestaan en leeft om jullie en jou een volkomen nieuw leven te geven en je te genezen en te herstellen. Een leven zonder angsten, zonder nachtmerries, zonder verschijningen en zonder geleide geesten en een zonder een neergedrukte ziel. Als jullie als vermoeiden en belasten naar Jezus gaan en in Hem geloven dan geeft Hij jullie en jou rust voor de ziel. Hij gaat jullie dan leiden in je leven door de Heilige Geest!

Contact
Als je vragen hebt, mail mij gerust, aarzel niet en stel het niet uit. 
Jezus wacht! Hij roept al zolang in verlangen dat je naar Hem zal gaan voor vergeving, bevrijding en genezing!
Ik en anderen zijn er voor je, voor een gesprek en om met je te bidden. 
Mijn e-mailadres is: levendenstromendwater@gmail.com. 
"App" mij gerust op 06-51046981 of bellen mag ook. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten